Novinky

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl
     • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
      • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      VIAC>>>

    • Pozor, Deň Zeme je opäť tu!
     • Pozor, Deň Zeme je opäť tu!

     • Tento ekologicky zameraný sviatok si každoročne pripomíname 22. apríla. Jeho cieľom je upozorniť ľudí na vplyv ich konania na životné prostredie. Každý z nás môže rôznymi aktivitami výrazne zasahovať do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás.

      A preto prijmi našu výzvu!

      Napíš malý príbeh, čo robíš denne pre Zem ty, naša škola či obec/mesto a prečo to vnímaš ako dôležité. Ak sa ti dá, svoj príbeh doplň pár fotkami.

      Svoje príbehy a fotografie posielajte na email: denisa.kurusova@zshlboka.sk do 30.4.2020

      Do výzvy sa môžu zapojiť všetci žiaci aj učitelia.

      10 najinšpiratívnejších príbehov vyberieme a odmeníme po nástupe do školy!

    • Milí žiaci,
     • Milí žiaci,

     • pomáha vám nejaká aktivita zlepšiť a spríjemniť si "školu doma"? Podeľte sa  o svoje nápady aj s ostatnými žiakmi.

      Svoje tipy môžete posielať na email: skoladoma@zshlboka.sk do 24.4.2020. Do predmetu emailu prosím napíšte svoje meno a triedu, do ktorej chodíte.

      Tie najlešie nápady uverejníme na webstránke školy a víťaza, ktorý získa peknú cenu, budete môcť vybrať hlasovaním aj vy.

     • Linky pomoci

     • v čase šírenia ochorenia COVID – 19 a súčasných opatrení, sú mnohé deti, mladí, dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislostí členov domácnosti.  Nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným skupinám podať pomocnú ruku aspoň zverejnením liniek pomoci na vlastných webových stránkach, prípadne informovaním Vami riadených osôb či subjektov.

    • Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ
     • Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ

     • Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. 

      Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00. 

     • Zákon č. 93 z 22. apríla 2020,

     • ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony​​​​​​​

    • Vážení učitelia, rodičia, milí žiaci,
     • Vážení učitelia, rodičia, milí žiaci,

     • vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území SR a zatvorenie školských zariadení sa TAKTIK vydavateľstvo rozhodlo sprístupniť kompletnú ponuku svojich interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie ZADARMO. Interaktivita bude dostupná úplne zdarma počas celej doby zatvorenia škôl. Veríme, že aspoň touto formou pomôžeme rodičom a učiteľom efektívne využiť čas v tomto mimoriadnom období.

      V prípade záujmu o sprístupnenie interaktívnych pracovných zošitov kontaktujte svojho triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho príslušného predmetu. K dispozícií sú tieto pracovné zošity.

    • Milí žiaci, rodičia a naši priatelia a spolupracovníci,
     • Milí žiaci, rodičia a naši priatelia a spolupracovníci,

     • začali sviatočné dni, čas, keď nám nateraz skončili všetky pracovné povinnosti. Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za Vašu spoluprácu, za každý krok pochopenia a ústretovosti, osobitne pomoc v týchto náročných časoch pandémie.

      Na nadchádzajúce sviatočné dni Vám želám v mene všetkých zamestnancov ZŠ Hlboká cesta pokojný čas, radosť v kruhu svojej rodiny a pevné zdravíčko. Zostávame doma, nech je pre nás časom lásky a porozumenia :)

      S vďakou a prianím príjemných sviatočných dní
      Adriana Šišková

    • Sprístupnenie učebníc
     • Sprístupnenie učebníc

     • Minister školstva, Branislav Gröhling, včera oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov až 588 titulov od 14 vydavateľov.

      „Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie,“ dodal minister školstva.

      Všetky učebnice nájdete na tomto webe: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Na vyššie uvedenom webe sa stačí prihlásiť všeobecnými prihlasovacími údajmi (viď. nižšie) a následne si môžete stiahnuť taký obsah, ktorý je pre vás relevantný.

      Prihlasovacie údaje:Meno: ucebnica@iedu.sk
      Heslo: ucebnica

      Súbory PDF viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory PPDF sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

      Zdroj: www.omediach.com

     • Prichádza nový bábkový seriál RTVS Hlavule

     • Už túto nedeľu 5. apríla o 9:00 sa začína na Jednotke nový bábkový seriál Hlavule. V ňom najmä detským divákom prerozpráva príbehy zaujímavých osobností z histórie, ktoré sa svojím talentom a múdrosťou preslávili aj mimo Slovenska.

      Sprievodcom životmi, úspechmi a dielami Majstra Pavla z Levoče, mnícha Cypriána z Červeného Kláštora, vynálezcu Štefana Baniča, maliara Kolomana Sokola, polytechnika a vynálezcu Johanna Wolfganga Kempelena či nášho najslávnejšieho krasokorčuliara Ondreja Nepelu je nesmrteľný Gašparko. „RTVS sa po dlhých rokoch vrátila k minulosti veľmi obľúbenej domácej bábkovej televíznej tvorbe. Hlavule sme pripravili tak, aby zaujali deti vo veku 7 až 12 rokov, pre ktoré sú predovšetkým určené. Veríme však, že svojím spracovaním a humorom oslovia široké publikum bez rozdielu veku,“ poznamenala dramaturgička RTVS Veronika Gregušová.

    • Vyrob si recyklorúško!
     • Vyrob si recyklorúško!

     • Milí malí a veľkí Recyklohráči!

      Situácia, v akej sme sa v posledných dňoch kvôli ochoreniu COVID-19 ocitli nie je pre nikoho ľahká. Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha Vás aspoň na malú chvíľku rozveselí a privedie na pozitívne myšlienky. 

      Heslo dnešných dní určite poznáte: Nosiť rúško nie je hanba! A v podobnom duchu sa bude niesť aj zadanie aktuálnej úlohy. Keďže sme environmentálny projekt, snažíme sa tento pohľad vnášať do všetkých oblastí života a  každodenného konania. Takže milí Recyklohráči, popozerajte doma starý nepotrebný textil a podľa návodu na internete, ktorých je na ňom neúrekom, skúste nepotrebný textil zrecyklovať na nové rúško, ktoré v týchto dňoch musíme všetci nosiť. Keď budete rúško vyrábať, majte na pamäti, že musí byť v prvom rade funkčné! To znamená, že Vás musí dostatočne ochrániť proti vírusom. Avšak pri navrhovaní konečnej úpravy sa môžete nechať uniesť vašou fantáziou😊 Tešíme sa na Vaše výtvory

      Zadanie pre  všetky stupne:  

      Využite už nepotrebný textil alebo iný vhodný materiál a vyrobte si z neho rúško. Rúško musí byť funkčné, aby Vás naozaj ochránilo.  Aký postup na jeho zhotovenie použijete je len na Vás. Rúško môžete vyrobiť zo šatky alebo starého trička a nebudete k tomu potrebovať ani ihlu a niť.  Alebo sa nechajte inšpirovať rôznymi návodmi na internete. Rúško si môžete ozdobiť podľa Vašej fantázie – môžete si naň našiť zvieratko, nakresliť obrázok, napísať názov obľúbenej hudobnej skupiny........alebo aj naše recyklohráčske logo😊. Na konečnú výzdobu sa naozaj veľmi tešíme. Veríme, že pri zhotovovaní rúšok malým žiakom pomôžu rodičia alebo starší súrodenci a tí starší to zvládnu určite aj sami. 

      Hodnotenie:

      Každá škola, ktorá nám pošle aspoň jednu fotografiu a krátky popis prípravy rúška získa 150 bodov. Najkrajšie rúška a najlepšie nápady na jeho zhotovenie uverejníme na našej web stránke, aby sme motivovali aj ostatných Recyklohráčov k výrobe vlastných rúšok z už nepotrebných materiálov.  

      20 najkreatívnejších, najdômyselnejších, najkrajších rúšok odmeníme ďalšími 150 bodmi.

      Termín odovzdania prác: 10.04.2020

      Termín vyhlásenia výsledkov prác:  16.04.2020

       Odovzdanie úlohy:  Fotografiu a krátky popis výroby vlastného rúška posielajte na email denisa.kurusova@zshlboka.sk

       

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Uvedomujeme si, že máme veľký záväzok voči žiakom, školám aj medzinárodnej organizácii súťaže. Robíme všetko preto, aby sa súťaž uskutočnila.
      Hneď, ako bude jasné, kedy sa školy otvoria, zverejníme ďalšie informácie o termíne konania súťaže.
      Teraz je našou jedinou spoločnou úlohou zostať zdraví.

      Na stránke Matematický klokan môžete počítať s klokanom a riešiť denné úlohy.

      https://matematickyklokan.sk/

    • iBobor a informatika v karanténe
     • iBobor a informatika v karanténe

     • Vážená pani učiteľka, pán učiteľ,

      aj náš kolektív Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky by Vám chcel pomôcť pri vzdelávaní Vašich žiakov.

      Kolegovia v spolupráci s RTVS pripravili živé vysielanie, stretnutie s informatikou. Uskutoční sa v utorok 31. 3. 2020 od 9:15 na Dvojke. Učitelia v štúdiu budú zadávať a riešiť informatické úlohy zamerané naúdajové štruktúry (grafy), ale aj na algoritmizáciu a tvorbu stratégií. Program bude koncipovaný tak, aby žiaci doma pri tv obrazovkách pririešení úloh nepotrebovali počítač.
      Ukážeme, že aj aj bez počítača sa dajú riešiť úlohy plné informatiky a niektoré z nich budú výzvou aj pre tých najstarších žiakov ZŠ.
      Tretiaci až siedmaci sa s učiteľmi v štúdiu budú môcť spojiť aj online ariešiť úlohy spolu s nimi.
      Po ukončení vysielania si žiaci budú môcť vyriešiť podobné úlohy aj v Archíve úloh súťaže iBobor, do ktorého pripravujeme výber úloh s tematikou údajových štruktúr.
      http://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

      Okrem tv vysielania pripravujeme pre žiakov na 6. až 9. ročníka aj ďalšie, úplne nové, úlohy súťaže iBobor. Úlohy zverejníme v priebehutohto týždňa tiež v Archíve súťaže iBobor, teda nebude potrebné žiadne prihlasovanie žiakov zo strany učiteľa. Kvôli jednoduchosti sme upraviliaj bodovanie úloh, za správne riešenie úlohy žiak získava iba kladné body, 1 bod za ľahkú úlohu, 2 body za strednú a 3 body za ťažkú úlohu. Najnáročnejšie úlohy sú určené pre 8. a 9. ročník, ale ľahké a stredné úlohy by mohli zvládnuť aj mladší žiaci.
      Veríme, že naše nové zadania nájdu uplatnenie vo Vašom vyučovaní. V časeriešenia úloh môžete byť so žiakmi napr. online, môžete s nimi diskutovať, alebo môžete navrhnúť žiakom, aby samostatne vypracovali riešenie niektorého zadania, v ktorom podrobne vysvetlia postup, akým spôsobom úlohu riešili. Môžete ich tiež nabádať k tomu, aby aj pririešeniach používali výhody digitálnych technológií a aby pripravili napr. animáciu alebo dokonca krátke video.

      Želáme Vám aj Vašim žiakom veľa zdravia a veríme, že aj naše aktivitynám všetkým pomôžu prekonať toho neľahké obdobie.

      S pozdravom za kolektív KD MFI z FMFI UK v Bratislave
      Monika Tomcsányiová

    • Milí žiaci, rodičia,
     • Milí žiaci, rodičia,

     • RTVS rozširuje svoje školské vysielanie aj pre starších žiakov. A to už od zajtra – 30. 3. – môžete pozerať každodenné vysielanie od 9.15 – 10.45 h na Dvojke.

      Teší nás, že do prípravy televízneho vysielania je zapojená aj naša škola – zajtra uvidíte na televíznej obrazovke našu pani učiteľku. Malých i starších, prvákov až siedmakov, pozývame sledovať program Ako ryba vo vode alebo Prečo nestretne kapor pstruha? V pondelok o 9.15 na Dvojke! Nezabudnite :)

    • Milí rodičia,
     • Milí rodičia,

     • z večera do rána, chtiac - nechtiac, ste sa stali našimi kolegami. V tejto neľahkej situácii ohrozenia coronavírusom ste sa stali vo Vašich domácnostiach učiteľmi Vašich detí.

      Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť s nami učiteľmi, ďakujeme Vám za Vašu spätnú väzbu, za prejavy pomoci, ochoty.

      Ďakujeme Vám za milé slová pri príležitosti Dňa učiteľov. Tieto slová patria aj Vám, máte náš obdiv!
      Nech nám všetkým domáce vyučovanie prinesie čas a pokoj pre naše deti, prežívanie milej rodinnej atmosféry na vzájomné obohacovanie. Nech nám naša terajšia spolupráca prinesie novú kvalitu našej komunikácie.

      Ďakujeme Vám za všetko, milí naši rodičia!

      S vďakou
      Adriana Šišková a tím učiteľov :)

    • Vážení kolegovia, milí rodičia,
     • Vážení kolegovia, milí rodičia,

     • na základe vyhlásenia nového pána ministra školstva v televízii TA3 Vás informujem o opatreniach v školstve, ktoré sa nás týkajú:

      • Prerušenie vyučovania (vzdelávania) od 30.3.2020 do odvolania.
      • Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl  T9-2020.
      • Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
      • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.
      • Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

      Na každé opatrenie bude konkrétny pokyn.

      Viac nájedete na stránke http://www.ucimenadialku.sk/ v častii Usmernenia.

      Prosím Vás o trpezlivosť. Všetky Vaše otázky sú na mieste. Pýtajte sa, dávajte spätnú väzbu.
      Robíme všetci maximálne preto, aby naši žiaci a naše rodiny zvládli túto situáciu.
      Otázky kladené triednym účiteľom títo zasielajú vedeniu školy. V prípade, že je potrebné, oslovujeme nadriadené orgány, aby sme Vám kvalifikovane odpovedali.

      Ďakujem Vám za vzájomnú spoluprácu a pochopenie. Viem, že to spoločne zvádneme.
      S prianím rodinnej pohody a pevného zdravia

      Mgr. Adriana Šišková
      riaditeľka školy

     • Milé kolegyne, milí kolegovia!

     • Chceme vám pomáhať vo vašej nie ľahkej práci. 
      Preto sme sprístupnili na našom webe (https://www.liberaterra.sk/) texty učebníc, druhých pracovných zošitov pre II. stupeň ZŠ, Testovanie 5 a Testovanie 9 a pracovných zošitov pre I. stupeň ZŠ. 

      Okrem toho pripravujeme pre vašich žiakov krátke videá, v ktorých vysvetľujeme niektoré matematické postupy. Tieto videá zverejníme na našom webe, usporiadané podľa ročníkov a tém. 


      S pozdravom,  
      Zuzana a Peter Bero a tím LiberaTerra