• Základná škola, Hlboká cesta 4 v Bratislave ponúka aktualizačné a adaptačné vzdelávanie.

    Hodnotenie:
    Aktualizačné vzdelávanie - veľmi dobre
    Adaptačné vzdelávanie - veľmi dobre