Novinky

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Matej Sekerák: 1. miesto, Z6
      Viliam Runčák: úspešný riešiteľ, Z6
      Róbert Cyprich: úspešný riešiteľ, Z8
      Jakub Trcka: úspešný riešiteľ, Z8
      Zdenko Šulek: úspešný riešiteľ, Z8

      Súťaž: Matematická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

       

    • VIDEO: Deň Zeme na Hlbokej
     • VIDEO: Deň Zeme na Hlbokej

     • Deň Zeme má 53 rokov, motto tohtoročného znie "Investujte do našej planéty". My sme si tento deň pripomenuli s našimi žiakmi rôznymi aktivitami.

    • Deviataci na predstavení "Tajný denník Adriana Mola"
     • Deviataci na predstavení "Tajný denník Adriana Mola"

     • Dňa 19. 04. 2023 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia: "Tajný denník Adriana Mola" . Predstavenie si užili v podaní divadla LUDUS. Adrian Mole je obyčajný chlapec v neobyčajnom veku. Na prahu puberty zisťuje, že má hneď niekoľko problémov. Prostredníctvom Adriana vidíme komplikovanosť života a dospelých vzťahov z inej perspektívy. Tento humorný a odľahčujúci pohľad pomáha nielen Adrianovi. Príbeh Adriana Mola v podaní Dávida Hartla zanechal v našich žiakov hlboký dojem. Odchádzali z divadla s pocitom, že by si jeho príbeh pozreli ešte raz.

    • V .B na exkurzii v archíve
     • V .B na exkurzii v archíve

     • 18.4. sa V.B zúčastnila exkurzie v Archíve mesta Bratislavy. Vďaka pánovi archivárovi žiaci na vlastné oči zistili, kde a ako sa uschovávajú písomné historické pramene, ale najmä to, prečo sú pri poznávaní našich dejín také dôležité. Počas pútavého výkladu si žiaci skúsili čítať z dokumentov starých stovky rokov, vlastnou rukou zistili, ako sa pergamen líši od papiera, nazreli do rodokmeňu šľachtickej rodiny, pokúsili sa zorientovať na mape starej Bratislavy, či si prezreli fotografiu výstavby (nám verne známej budovy) bývalého bratislavského sirotinca, ktorá prebiehala na konci 19. storočia na Hlbokej ceste. Následne sa žiaci presunuli do depozitára, kde si mohli pozrieť, čo všetko sa v archíve uchováva.

    • Workshop s nemeckým lektorom: Vedia naši žiaci rozpoznať hoaxy?
     • Workshop s nemeckým lektorom: Vedia naši žiaci rozpoznať hoaxy?

     • Dňa 13. 4. 2023 sa zúčastnili vybraní žiaci 8. B a žiaci 9. B workshopu s nemeckými lektormi. Témou workshopu boli dezinformácie a nástrahy, ktoré číhajú na internete.

      Cieľom lektorov bolo naučiť žiakov rozlišovať pravdivé informácie na internete od falošných dezinformácií (hoaxov). Žiaci si mali možnosť zdokonaliť nemčinu rozličnými zaujímavými aktivitami, pracovali s interaktívnou tabuľou, hľadali informácie na internete podľa zadania a pracovali s rozličnými druhmi textom.

      Kreatívny workshop sa podaril, u žiakov mal pozitívnu odozvu. Tešíme sa na ďalšiu akciu.

    • Workshop finančnej a čitateľskej gramotnosti
     • Workshop finančnej a čitateľskej gramotnosti

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshop finančnej a čitateľskej gramotnosti.

      Dňa 31. 3. 2023 navštívili našu školu lektori z OZ Mladý podnikavec a uskutočnili workshopy finančnej a čitateľskej gramotnosti v triedach 5., 6. a 9. ročníka. Žiaci 6.A a 6.B spolu s niektorými piatakmi absolvovali workshop Rozumieme peniazom 1. časť ešte v novembri. Zábavno-náučnou formou sa oboznámili so svetom peňazí, diskutovali o falšovaní peňazí, o cenách a zdražovaní, zistili, ako hospodáriť s peniazmi, aké riziká na nás číhajú, ako zarábame, zahrali si finančné BINGO a pomocou hry si vyskúšali aj simuláciu finančných rozhodnutí. Na tieto témy nadviazali lektori v 2. časti workshopu a žiaci nadobudli ďalšie nové poznatky. Deviataci si rozvíjali čitateľskú gramotnosť v rámci workshopu Rozumiem tomu, čo čítam? Skúšali rôzne metódy práce s textom, čítali a robili úlohy alebo pracovali v skupinách, pri ktorých ich sprevádzal lektor. Vyskúšali si aj rôzne aktivity, napr. pamäťové čítanie, ja píšem, ty kreslíš, hádanky, precvičovanie mozgu a pod. Počas skupinovej práce žiaci trénovali nielen svoje komunikačné zručnosti, ale aj kooperatívne a kritické myslenie. Veríme, že tieto vyučovanie hodiny boli pre žiakov zaujímavé a prínosné.

    • Veľkonočný pozdrav
     • Veľkonočný pozdrav

     • Prajeme Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech je Váš príbytok plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

      Školské vyučovanie začína 12. apríla 2023 (streda).

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Rebeka Lukáčová: úspešná riešiteľka, P3
      Juraj Polóny: úspešný riešiteľ, P3
      Ondrej Pavlovič: úspešný riešiteľ, P3
      Samuel Ružbársky: úspešný riešiteľ, P3
      Etela Maťová: úspešná riešiteľka, P3
      Milan Findor: úspešný riešiteľ, P4, 1. miesto
      Radomír Michalov: úspešný riešiteľ, P4
      Yelissey Kharkov: úspešný riešiteľ, P4
      Oliver Neuschl: úspešný riešiteľ, P4
      Juraj Macho: úspešný riešiteľ, P4
      Juraj Schmidt: úspešný riešiteľ, P5
      Alex Heinemann: úspešný riešiteľ, P5
      Zdenko Šulek: úspešný riešiteľ, P8
      Jakub Trcka: úspešný riešiteľ, P8

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo

    • Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo.

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou na Slovensku v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Dňa 24. 3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo tejto recitačnej súťaže. Našu školu reprezentovalo 6 recitátorov - v 1. kategórii Lucia Girová a Juraj Macho, v 2. kategórii Sára Kleinová a Alexander Michalič a v 3. kategórii Bianka Markovičová a Robin Moravanský. Recitátorom sa podarilo získať umiestnenie v 2. a 3. kategórii. Sára Kleinová získala 2. miesto za prednes poézie, Alexander Michalič a Robin Moravanský získali 3. miesto za prednes prózy. Ďakujeme všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy a oceneným gratulujeme.