• Projekt Spolu múdrejší 3

    Cieľom  „Spolu múdrejší 3“ je pokračovať v podpore tých škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Program nadväzuje na Spolu múdrejší 2 (jeseň 2021) v základných školách, avšak zapojenie sa do výzvy Spolu múdrejší 3 nie je podmienené účasťou škôl na predchádzajúcom programe. Škola môže podať žiadosť za seba a prípadne za svoje elokované pracovisko pri splnení podmienok uvedených vo výzve.

     

    Projekt prebieha v období od  17.01.2022 do 17.06.2022.