• Budova školy je situovaná v pamiatkovej zóne Bratislava - centrálna mestská oblasť, na severozápad od historického jadra mesta. Bola postavená v r. 1900 ako mestský sirotinec Márie Ochrankyne, ktorá je zobrazená nad vstupným portálom. Autor umeleckej farebnej mozaiky je Karl Lotz. Na mozaike je zobrazená Panna Mária - Ochrankyňa so svätožiarou, v dlhom červenom rúchu a plášti tyrkysovej farby, s roztiahnutými rukami. Po oboch stranách sú po tri krčiace sa postavy chudobných. Na páske pri nohách Márie je latinský nápis SUB TUUM PRAESIDUUM CONFULIMUS - Pod tvoju ochranu sa utiekame. Výjav komponovaný  do trojuholníkovej kompozície má zlaté mozaikové pozadie. Architekt Žigmund Melzer postavil budovu  na kopčeku medzi Hlbokou cestou a Sokolskou ulicou. Sirotinec dalo postaviť mesto ako internátne ubytovanie pre siroty. Spravovala ho cirkev a jeho vedením bol poverený rád paulínok. Takýto počin v rámci mesta zo sociálneho hľadiska bol ojedinelý, z čoho vyplýva skutočnosť, že stavba tohto druhu bola ojedinelá aj typologicky. Architekt obložil fasádu od druhého podlažia červenými keramickými neomietanými tehlami v kontraste  k omietnutej ploche prízemia. Budova pôsobí monumentálne, výnimočne a je neprehliadnuteľná.

               Po roku 1945 došlo k zmene funkčnej náplne a sirotinec bol prestavaný na školu.

   Dnes je v budove základná škola (predtým šesťtriedna ľudová škola, základná deväťročná škola).

    

   Fotografia zachytáva práce na stavbe budovy architekta Žigmunda Meltzera. Sirotinec otvorili v roku 1900. Zdroj: P. Dvořák - Piata kniha o Bratislave.

   Fotografia zachytáva práce na stavbe budovy architekta Žigmunda Meltzera.
   Zdroj: P. Dvořák - Piata kniha o Bratislave.