• Školský špeciálny pedagóg

      • Mgr. Kamila Trévaiová (trevaiova@zshlboka.sk)