Novinky

    • VIDEO: Deň Matiek na Hlbokej
     • VIDEO: Deň Matiek na Hlbokej

     • Ďakujeme, že ste boli s nami pri tejto milej udalosti. 

      Link na stiahnutie celého videa bude postupne rozposlaný všetkým rodičom zo zúčastnených tried.

    • Deň Matiek na Hlbokej
     • Deň Matiek na Hlbokej

     • Milé mamičky,

      srdečne Vás pozývame na vystúpenie, ktoré si k Dňu matiek pripravili Vaše ratolesti ako poďakovanie za Vašu lásku, starostlivosť a podporu. Vaša trieda má pre Vás pripravený program v spoločenskej miestnosti.

      Pevne verím, že prijmete naše pozvanie. Budeme sa na Vás tešiť!

      Michal Drgáň - za všetky deti školy

    • Otestuj si IQ
     • Otestuj si IQ

     • Vážení rodičia,

       

      s potešením Vám oznamujem, že naša škola uzavrela spoluprácu s organizáciou MENSA SLOVENSKO. 

       

      Jednou z výhod spolupráce je aj každoročne organizované testovanie IQ určené aj našim žiakom za účelom identifikácie nadania u detí. Uvedomujeme si, že rozvoj a naplnenie ich potenciálu je dôležité stimulovať priamo v prostredí školy i počas mimoškolských aktivít formou spolupráce cez tzv. detskú mensu – Spoločenstvo Kempelena.

       

      Testovanie na našej škole prebehne v utorok 23.05.2023 (doba trvania cca 45min). 

      Keďže sa naša rada rodičov rozhodla spolupodieľať na financovaní tohto testovania žiakov, finálny poplatok pre rodičov za test je 5€/žiak. Podrobnejšie informácie k testovaniu sa nachádzajú na nižšie priloženom obrázku.

       

      Ak Vás táto ponuka oslovila, prosím, vyplňte informovaný súhlas (dostupný aj v prílohe tohto mailu, príp. na vrátnici školy) a odovzdajte triednej učiteľke/triednemu učiteľovi najneskôr do pondelka 22.05.2023.

      PDF

    • Biologická exkurzia Devínska Kobyla
     • Biologická exkurzia Devínska Kobyla

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická exkurzia Devínska Kobyla.

      Žiaci 5.A mohli využiť svoje nadobudnuté poznatky z biológie pri poznávaní rastlinných a živočíšnych druhov na exkurzii na Devínskej Kobyle. Pani lektorka žiakom najprv porozprávala o Sandbergu - paleontologickej lokalite s výskytom skamenelín. Prezreli si vyrobené skameneliny, napr. trilobita alebo zub žraloka. Potom nadšene pozorovali ďalekohľadmi pestrofarebné vtáky - včeláriky zlaté, ktoré si v pieskovcových stenách vyhrabávali nory. Podľa listov určovali názvy drevín, skúmali aj svet hmyzu a počas prechádzky si často všimli jaštericu zelenú či jaštericu krátkohlavú. Vo Waitovom lome obdivovali rôzne druhy orchideí, napríklad fialovo sfarbené vstavče obyčajné, vzácny je výskyt hmyzovníka včelovitého. Bonusom boli krásne výhľady na hrad Devín a Rakúsko.

    • Škola v prírode - Krajina Lubetha
     • Škola v prírode - Krajina Lubetha

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Krajina Lubetha.

      Žiaci prvého a druhého ročníka prežili mnoho krásnych zážitkov v Krajine Lubetha. V areáli si užili hry na preliezkach, vybíjanú, športové súťaže i opekačku. Zažili dni plné zábavy a oddychu. Pozorovali rozmanitú prírodu, kde mali možnosť sledovať slepúcha, prvosienky i obdivovať mohutné stromy. Pri tejto príležitosti si nenechali ujsť ani návštevu významného náučného banského chodníka, kde objavovali banícku históriu mestečka. Stihli si odbehnúť a obdivovať aj krásy Banskej Bystrice.

    • Prváci v divadle
     • Prváci v divadle

     • Rozprávka o dvoch tučniakoch, jednej sliepke a krátkozrakom krtkovi v dynamickom deji plnom vtipných situácií a pesničiek pobavila našich prvákov.

      Tak ako všetky rozprávky, aj táto sa končí šťastne – zvíťazí priateľstvo a pravda.

    • Škola v prírode – Euromesto 2023
     • Škola v prírode – Euromesto 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode – Euromesto 2023.

      Škola v prírode patrí medzi obľúbené akcie pre žiakov. Tí radostne odložili mobily, zbalili si kufre a vyrazili za prírodou, novými zážitkami a veselými príhodami. Súťaže, tanec, športové, ale aj umelecké aktivity zaručili dni bez nudy a expedícia na hrad Červený kameň odhalila čo to o obrane a sokoliarstve. Celému skvelému tímu animátorov Euromesta patrí veľké „Ďakujeme!“.

    • Recyklovanie
     • Recyklovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Recyklovanie.

      Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili workshopu z projektu Circular shield, ktorá zhromažďuje a recykluje nápojové kartóny. Žiaci si vyskúšali recykláciu a zistili ako sa nápojové kartóny môžu používať ďalej.