• Deň ovotrených dverí + imatrikulácia prvákov

    •  

     Deň, na ktorý sa nezabúda

      

                 Stať sa prvákom nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Okrem toho, že dieťa musí absolvovať zápis, aby mohol byť z neho "veľký malý žiak", musí začiatkom septembra nastúpiť do školy. Zdalo by sa, že keď do školy príde a pravidelne do nej chodí, stane sa  z neho riadny žiak. Nie je to však celkom tak. Je síce prvákom, ale musí si zaslúžiť, aby ho medzi seba prijali jeho starší spolužiaci a pani riaditeľka.

     Slávnostné prijímanie detí do stavu žiackeho a cechu školského sa konalo 22.októbra v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa tradične uskutočňuje na našej škole pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl.

                 Slávnostný ceremoniál otvorila pani riaditeľka a za zvuku potlesku rodičov, starých rodičov a hostí, nastúpilo 45 prváčikov. Deti dokázali, že sú na pasovačku dobre pripravené. Predviedli krásny program, plný piesní, pôvabu, pohybu a radosti. Svoju šikovnosť preukázali aj v nemeckom a anglickom jazyku .

                 Zložením slávnostného sľubu, ktorý pripravili žiaci 9. ročníka, prváčikovia sľúbili, že budú vzorne plniť školské povinnosti a robiť česť svojej škole. Pani riaditeľka, v slávnostnom talári, ocenila preukázané vedomosti aj sľub a každého prváčika pasovala historickým pravítkom na právoplatného žiaka školy. Odovzdala každému žiakovi pamätný list- osvedčenie o prijatí do stavu žiackeho a cechu školského a album s prvou triednou fotografiou.

                 Keď žiaci za potlesku rodičov odišli do tried, rodičia sa pobrali pozrieť ako pracuje ich dieťa na vyučovaní, ako trávi prestávku a ochutnali so svojim dieťaťom aj obed v školskej jedálni.

                                                                Veľa šťastia a úspechov v škole, milí prváci.

      

     Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo: 234 rodičov a starých rodičov

     12 hostí (pozvanie prijali aj naše bývalé kolegyne a kolegovia), prišli aj bývalí žiaci.

     V školskej jedálni obedovalo: 84 hostí

     Milé boli stretnutia bývalých kolegov a žiakov, ktorých deti sú našimi žiakmi!

      

     Fotogaléria: http://zshlboka.edupage.org/photos/?gallery=63&photo=album