Prenájom

   • Telocvičňa školy

   • a) súkromným podnikateľom, fyzickým osobám, organizáciám, telovýchovným jednotám, ak využívajú telovýchovné a športové zariadenie  športové účely

    •  nájom za 1 hod. – 25,00 € (cez týždeň do 17:30)

    •  nájom za 1 hod. – 35,00 € (cez víkend)

   • Triedy a učebne

    1. za účelom vzdelávania (počas pracovných dní)
     • nájom za 1 hod. - 15,00 € (veľká trieda)
     • nájom za 1 hod. - 11,00 € (malá trieda)
    2. za účelom vzdelávania (počas víkendov)
     • nájom za 1 hod. - 28,00 €
   • Školský vestibul

   • a) za účelom vzdelávania (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 15,00 €

    b) za účelom vzdelávania (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 25,00 €

   • Školská jedáleň

   • a) pre potreby zamestnancov a bývalých zamestnancov

    •  režijné náklady 10,00 € (na náklady spojené s vyčistením školskej jedálne)

    b) pre verejnosť (jubileá, schôdze...)

    •  nájom za 1 hod. – 30,00 €

   • Spoločenská miestnosť - kaplnka

   • a) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 35,00 €

    b) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 45,00 €  

   • Areál školy

   • a) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 15,00 €

    b) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 25,00 €

   • Iné priestory školy

   • Počas prázdnin je účtovaná cena ako počas víkendu.