Prenájom

   • Telocvičňa školy

   • a) súkromným podnikateľom, fyzickým osobám, organizáciám, telovýchovným jednotám, ak využívajú telovýchovné a športové zariadenie  športové účely

    •  nájom za 1 hod. – 15,00 € (cez týždeň do 17:30)

    •  nájom za 1 hod. – 25,00 € (cez víkend)

   • Triedy a učebne

    1. za účelom vzdelávania (počas pracovných dní)
     • nájom za 1 hod. - 10 € (veľká trieda)
     • nájom za 1 hod. - 8 € (malá trieda)
    2. za účelom vzdelávania (počas víkendov)
     • nájom za 1 hod. - 14,00 €
   • Školský vestibul

   • a) za účelom vzdelávania (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 8 €

    b) za účelom vzdelávania (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 10,00 €

    c) na komerčné účely (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 15 €

    d) na komerčné účely (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 20,00 €

   • Školská jedáleň

   • a) pre potreby zamestnancov a bývalých zamestnancov

    •  režijné náklady 10,00 € (na náklady spojené s vyčistením školskej jedálne)

    b) pre verejnosť (jubileá, schôdze...)

    •  nájom za 1 hod. – 30,00 €

   • Spoločenská miestnosť - kaplnka

   • a) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 25 €

    b) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 30 €  

    c) komerčné účely (počas pracovných dní)

    •  nájom za 1 hod. - 80 €  

    d) komerčné účely (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 100 €  

   • Areál školy

   • a) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 10 €

    b) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 12 €

   • Iné priestory školy

   • a) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas pracovných dní)

    •   nájom za 1 hod. - 10 €

    b) za účelom vzdelávania a na športové a komerčné účely (počas víkendov)

    •  nájom za 1 hod. - 12,00 €