•  

   Telefón: 0911 423 292

    

   E-mail: jedalen@zshlboka.sk

   Číslo účtu:   35 – 29537012 / 0200

   Číslo účtu IBAN:  SK35 0200 0000 3500 2953 7012

   Vedúca ŠSZ: Hrdličková Adriana
   Hlavná kuchárka:   Riegl Miroslav
   Pomoc. kuchárka  

   Šlézová  Alžbeta, Šlézová Petra

   Pomocné sily: Račková Anna
    
      
   Úradné hodiny ŠJ: pondelok – piatok:  7:15 – 8:15 hod.

       

        

                

    

    

    

    

   Pre prihlásenie do školskej jedálne si stiahnite zápisný lístok.