• Profil školy

        • Základná škola poskytuje vzdelávanie deťom občanov SR príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny od 1. ročníka v úzkej spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Pôsobnosť školy bola s účinnosťou od 1.6.1998 na základe rozhodnutia MŠ SR rozšírená na Základnú školu s vyučovacím jazykom nemeckým a s vyučovaním nemeckého jazyka pod spoločnou správou s triedami s vyučovacím jazykom slovenským.