• Milá žiačka, milý žiak,

    pracujeme na Tvojej škole ako školské psychologičky a sme tu pre Teba!

     

    Môžeš nás navštíviť, ak:

    • sa potrebuješ porozprávať;
    • sa chceš poradiť o svojom probléme v škole, v rodine, vo vzťahoch, či zdraví;
    • sa chceš dozvedieť viac o sebe, o svojich schopnostiach, povahových vlastnostiach, o tom, v čom si dobrý, kde sú tvoje slabšie stránky a ako ich rozvíjať;
    • chceš, aby bolo učenie pre Teba jednoduchšie alebo chceš zlepšiť svoje výsledky v škole;
    • máš problémy vo vzťahoch s rodičmi, učiteľmi, inými dospelými, či deťmi;
    • sa cítiš byť v kolektíve neistý, chýbajú Ti kamaráti;
    • cítiš, že Ti ktokoľvek ubližuje alebo Ťa ohrozuje.

     

    Vieš sa na nás obrátiť aj prostredníctvom Schránok dôvery, ktoré sa nachádzajú na 1. a 2. poschodí pri schodisku, alebo tiež mailom.

    V škole sa striedame nasledovne:

    - v pondelok až v stredu - Nikola

    - v stredu až v piatok - Stanka

     

    tel.č.: 0948 790 280

     

    Mgr. Nikola Piteková            a              Mgr. Stanislava Škraková

    pitekova@zshlboka.sk                           skrakova@zshlboka.sk