• Deň otvorených dverí

    •  

                     Deň otvorených dverí sa na našej škole koná každoročne pri príležitosti európskeho Dňa rodičov a škôl a stal sa už tradíciou. 23. október sa už šiestykrát stal výnimočným dňom nielen pre učiteľov, rodičov či starých rodičov, ale aj pre našich prváčikov.  V tento deň boli deti z I. A a I. B triedy slávnostne prijaté do „stavu žiackeho a cechu školského“. Skôr ako sa tak stalo, museli dokázať, že si titul žiak (žiačka) naozaj zaslúžia. Za krátky čas, čo chodia do školy, zvládli pekné, dynamické, hudobno-tanečné pásmo, ukázali, čo sa naučili z anglického a nemeckého jazyka. Po zložení slávnostného sľubu, ktorý pripravili žiaci 8. a 9. ročníka, ich riaditeľka školy, v slávnostnom talári, pasovala za školákov a boli prijatí do cechu školského. Ako spomienku na tento významný deň získal každý žiak „Osvedčenie“ (viď fotogaléria) a malý darček vo forme fotoalbumu s fotografiami svojej triedy.

                     K slávnostnej atmosfére prispela aj účasť starostu MČ Bratislava – Staré Mesto ing. arch. Andreja Petreka.

                     Po imatrikulácií sa išli pozrieť rodičia  na prácu svojich detí, teraz už žiakov, do tried.

                     Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo:

     ·         266 hostí, z toho:

     o    249 rodičov a starých rodičov

     o    17 hostí (bývalé kolegyne, rodičia budúcich prvákov, zástupcovia MČ Bratislava – Staré mesto (starosta, ved. oddelenia školstva, ...)

     o    uskutočnilo sa 250 hospitácií

     o    na obed sa prihlásilo 105stravníkov.

      

     Fotogaléria: http://zshlboka.edupage.org/photos/?gallery=32&photo=album