Právne informácie

  • Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava
   • Email na správcu obsahu
   • Správca webu: kamensky@zshlboka.sk
   • Telefón
   • Škola- sekretariát: 0911 810 661
    Školská jedáleň: 0911 423 292
   • Adresa školy
   • Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava
    811 04 Bratislava
    Slovakia
   • Riaditeľ školy
   • Mgr. Michal Drgáň
    Email: riaditel@zshlboka.sk
   • Zástupkyňa riaditeľa
   • Mgr. Beata Kuková
    Email: zastupkyna@zshlboka.sk
   • IČO
   • 31810934
   • DIČ
   • 2021648442
   • Kontakt na zamestnancov školy
   • nájdete v sekcii Žiaci a rodičia - Zamestnanci
   • Špeciálna pedagogička
   • Mgr. Kamila Trévaiová 0911 989 988
   • Školský psychológ
   • Mgr. Nikola Piteková 0948 790 280
    Mgr. Stanislava Škraková 0948 790 280