• Celoplošné testovanie deviatakov

    •  

      

     Výsledky certifikačných meraní 

     (2003 - 2007: Monitor 9; 2008 - 2018: Testovanie 9)

            

     2023

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     70,3

     55,1

     +15,2

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     69,6

     58,7

     +10,9

      

     2022

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     71,2

     53,2 

     +18,0 

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     72,3

     59,1 

     +13,2 

      

     2019

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     85,3

     63,1 

     +22,2 

     96,6

     Slovenský jazyk a literatúra

     76,2

     62,3 

     +13,9 

     93,0

     2018

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     77,4

     55,9 

     +21,5 

     98,0

     Slovenský jazyk a literatúra

     77,3

     63,0 

     +14,3 

      97,4

     2017

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     62,5

     56,4 

     +6,1 

     72,9

     Slovenský jazyk a literatúra

     70,7

     61,2 

     +9,5 

     89,5 

     2016

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     60,0

     52,8

     + 8,2

     74,6 

     Slovenský jazyk a literatúra

     70,7

     62,6

     + 8,1

      87,2

     2015

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     61,3

     52,7

     + 8,6

     80,1

     Slovenský jazyk a literatúra

     66,9

     62,6

     + 4,3

     73,7

     2014

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     56,4

     54,7

     + 1,7

     60,3

     Slovenský jazyk a literatúra

     74,2

     62,0

     + 12,2

     94,4

     2013

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     60,8

     60,1

     + 0,7

     53,3

     Slovenský jazyk a literatúra

     75,2

     67,5

     + 7,7

     86,6

     2012

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

     Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
     (%)

     Matematika

     65,7

     57,5

     + 8,2

     79,7

     Slovenský jazyk a literatúra

     66,1

     54,5

     + 11,6

     92,4

     2011

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     55,0

     52,9

     + 2,1

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     67,4

     58,2

     + 7,2

      

     2010

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     72,9

     60,1

     + 12,8

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     79,1

     67,6

     + 11,5

      

     2009

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     62,5

     53,0

     + 9,5

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     72,8

     61,3

     + 11,5

      

     2008

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     58,9

     56,3

     + 2,6

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     56,8

     58,1

     - 1,3

      

     2007

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     61,0

     61,2

     - 0,2

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     64,9

     67,1

     - 2,2

      

     2006

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     69,6

     61,4

     + 8,2

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     83,2

     81,2

     + 2,0

      

     2005

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     74,8

     65,1

     + 9,7

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     78,9

     71,1

     + 8,8

      

     2004

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     62,9

     45,0

     + 17,9

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     87,2

     80,0

     + 7,2

      

     2003

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
     (%)

     Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
     (%)

     Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

     (%)

      

     Matematika

     58,2

     55,0

     + 3,2

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     79,6

     76,6

     + 3,0