2 % dane - pre našu školu

 • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  PREDVYPLNENÉ TLAČIVO STIAHNUŤ TU

  Účel použitia darov:

  Tento rok sa vďaka Vašej skvelej podpore podarilo vyzbierať z 2% celkovú sumu 4945 €. Z tejto sumy plánujeme v roku 2023:

  - zakúpiť 7 Ipadov do učebne IKT na vyučovanie predmetu informatika,

  - rekonštruovať nemeckú učebňu za spolupráce školy.

   

  V ďalšom roku by sme radi na škole finančne podporili:

  -  technické vybavenie školy najmä z hľadiska internetového pripojenia,

  - ďalšie vybavenie školy učebnými pomôckami,

  - školské exkurzie,

  - a ďalšie.

  Čím viac pre školu získame, tým viac budeme môcť zrealizovať. 

  Účel využitia 2 % počas minulých rokov: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu internetového vybavenia, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.

  Ďakujeme Vám za podporu.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRRZ - RZ pri Základnej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlboká cesta 968/4, 81104 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170484
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRRZ - RZ pri Základnej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlboká cesta 968/4, 81104 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170484
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRRZ - RZ pri Základnej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlboká cesta 968/4, 81104 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170484
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.