Novinky

    • Už po tretíkrát sme získali titul Zelená škola
     • Už po tretíkrát sme získali titul Zelená škola

     • Milí rodičia a žiaci, 

      s radosťou vám oznamujeme, že už po tretíkrát sme získali titul Zelená škola.

      Prioritnú tému VODA sme tak spoločne zvládli a aj napriek neľahkej pandemickej situácií sa nám po štyroch školských rokoch podarilo splniť naše ciele:

      · Znížiť celkovú spotrebu vody na škole

      · Zvýšiť povedomie žiakov o význame vody

      · Naučiť žiakov správne s vodou hospodáriť

      Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola/Ecoschool s platnosťou do augusta 2024 nám slávnostne udelia na certifikačnej slávnosti, ktorá sa uskutoční 6.10.2022 on-line prenosom.

    • Ocenenie talentovanej mládeže Bratislavy 2022
     • Ocenenie talentovanej mládeže Bratislavy 2022

     • V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca sa 6. júna uskutočnil v poradí už 26. ročník udeľovania cien talentovanej mládeži – stretnutie primátora s talentovanou mládežou Bratislavy. Z takmer 130 prijatých nominácií bolo vybraných spolu 82 žiakov a študentov, ktorí minulý rok napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu dosiahli významné úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Čestné uznanie dostali aj pedagógovia a tréneri, ktorí boli ocenení za výchovu mladých a úspešných reprezentantov Bratislavy na medzinárodných a celoslovenských súťažiach.

      Primátor Bratislavy sa zúčastneným prihovoril prostredníctvom videopríhovoru, v ktorom poďakoval oceneným za reprezentáciu hlavného mesta a tiež vyzdvihol množstvo talentov, ktoré mesto aj vďaka nim má. Ocenenia talentovaným žiakom, študentom a ich pedagógom odovzdávala v zastúpení pána primátora námestníčka Zdenka Zaťovičová.

      Naša škola má veľkú radosť, že medzi mnohými ocenenými talentami bol náš žiak Francesco Machats, ktorý nielenže dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, ale je aj výborný virtuóz a dlhoročný člen Bratislavského chlapčenského zboru. Na ocenenie talentovanej mládeže Bratislavy bol nominovaný za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska v súťaži Virtuosos V4+, ktorá sa konala v Budapešti, kde sa Francesco dostal so svojím speváckym výkonom až do semifinále.

      Francescovi srdečne blahoželáme a želáme mu veľa ďalších úspechov!

     • Poznávací výlet Zlaté Moravce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznávací výlet Zlaté Moravce.

      Triedy 7. B a 8. B sa v dňoch 16. 6 – 19. 6. 2022 zúčastnili poznávacieho výletu do Zlatých Moraviec a okolia. Prvý deň žiaci absolvovali prehliadku žrebčína so sprevodkyňou. Mali možnosť vidieť súčasnosť chovu koní v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“. Vypočuli si o plemenách koní chovaných v žrebčíne a spôsobe ich chovu. Druhý deň žiaci navštívili v pohorí Tribeč Zubriu zvernica neďaleko obce Lovce. ktorá bola vybudovaná v roku 1958 ako jediné miesto chovu zubra na Slovensku. Zubry sme navštívili ráno o 9: 00 hod, kedy prebiehalo ich kŕmenie Po kŕmení sme sa prešli lesným náučným chodníkom, na ktorom sa nachádzalo 9 informačných tabúľ. Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica bol vybudovaný pri príležitosti 50. výročia vzniku Zubrej zvernice v roku 1958. V Zlatých Moravciach sme navštívili i Múzeum, kde sme si prezreli pre verejnosť sprístupnené expozície: prírodovednú expozícia – pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktoré pochádzajú zo zberov v hornom Požitaví a darov z iných lokalít a spoločenskovednú expozíciu – pozostávajúcu zo zbierkových predmetov fondu archeológie, histórie a pod. V parku pri Múzeu sme sa odfotili pri buste Janka Kráľa, ktorý v Zlatých Moravciach žil. Posledný deň sme strávili v Parku Topoľčianky. Vďaka svojej mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnote je park významnou národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasťou parku sú tieto nádherné miesta, kde deti strávili príjemné popoludnie: hotel Hradná stráž, Socha sv. Jána Nepomuckého, kolkáreň, detské ihrisko, Zámok Topoľčianky, oranžéria, pávia voliéra, Kaplnka sv. Vendelína a mnoho ďalších miest. Okrem spoznávania okolia bolo súčasťou výletu divadielko, kreatívne popoludnie: vytváranie projektov a básní, športové popoludnie na štadióne ViOn, ktorého návšteva zostane pre niektorých žiakov tiež dlho v spomienkach ako aj samostatný výlet.

     • Exkurzia do Serede – Múzeum holokaustu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Serede – Múzeum holokaustu.

      Vo štvrtok 2. 6. 2022 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Návšteva tohto miesta spočívala v prehliadke expozičného komplexu v piatich budovách, v rámci ktorých si žiaci mohli pozrieť rôzne dobové dokumenty, fotografie či predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. V rámci prezenčného vzdelávacieho programu Prenasledovanie Židov počas obdobia Slovenského štátu sa mali žiaci možnosť oboznámiť s problematikou antisemitizmu a cesty k nedemokracii, vývoja tzv. Riešenia židovskej otázky, deportáciami či prijímania diskriminačných opatrení a šírenia protiždovskej propagandy. Naším cieľom bolo oboznámiť sa na vlastné oči s miestom, kde sa odohrávalo obrovské ľudské utrpenie a uvedomiť si dôležitosť mieru, humanity a demokracie vo svete. Toto memento, ktoré reprezentujú rôzne expozície múzea má byť výstrahou pre každú generáciu a význam jeho obsahu pre ľudí v každom veku je nedoceniteľný.

     • Exkurzia do Nitry – Pátranie po hradnom poklade

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Nitry – Pátranie po hradnom poklade.

      V piatok 3. júna 2022 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili dejepisnej exkurzie do Nitry, ktorá je výnimočná svojou zábavno-edukačnou formou pod názvom Pátranie po hradnom poklade. Jej súčasťou je nielen prehliadka pamiatok, ale aj vypracovanie ilustrovanej brožúry s otázkami a úlohami, ktorá žiakov priviedla k „otvoreniu“ pokladnice so sladkými odmenami. Dejinami Veľkej Moravy či osudmi jej panovníkov a osobností, pamiatkami a kultúrou historickej lokality Nitry nás sprevádzal pútavý výklad pani sprievodkyne, ktorá nás previedla Horným hradom, Katedrálou sv. Emeráma či Diecéznym múzeom a oboznámila s mnohými zaujímavými informácia z oblasti slovenských dejín. Po skončení vzdelávacieho programu sme si spoločne vychutnali krásny deň občerstvením a prechádzkou po centre mesta pod Zoborom.

     • Škola v prírode - Euromesto 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Euromesto 2022.

      Po rokoch izolácie v online svete sme zažili našu 1. školu v prírode. Počítače vystriedala funkčná jednoduchosť izieb s kamarátmi uprostred prírody. Euroškola bola miestom, kde detí skrývali slzy na poslednej diskotéke a pri rozlúčke sa pýtali: " Prídeme o rok zas? ". Bola to úžasná škola v prírode plná smiechu s úžasnými ľuďmi a s fenkou Lessie.

    • Zber papiera - 28.6.2022
     • Zber papiera - 28.6.2022

     • Dávame do pozornosti, že v utorok 28.6.2022 máme dohodnutý odvoz papiera.

      Pre zber platia tieto pokyny:

      • žiaci nosia do školy papier odvážený a jeho množstvo nahlasujú triednemu učiteľovi,
      • všetky menšie donášky sa skladujú v triede, veľmi veľké donášky sa uskladnia v garáži, 
      • v deň zberu sa papier odovzdá zbernému autu, ktoré hneď odíde.

      V prípade veľkého množstva papiera môžete využiť možnosť objednať si vlastný, bezplatný odvoz v rámci projektu OLOmánia, treba tam len uviesť, aby sa odovzdaná váha pripísala na konto ZŠ Hlboká cesta 4.

       

      Kontaktná osoba pre individuálny odvoz papiera je: 

      Mgr. Michaela Konczová 

      Tel.:+421 2 50 110 127 

      Mobil: +421 917 767 138 

      e-mail: konczova@olo.sk 

       

      Ďakujeme za spoluprácu!