Novinky

    • Kinderwerskstadt
     • Kinderwerskstadt

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kinderwerskstadt.

      Uplynulý týždeň od 2.10. do 7.10.2022 sa opäť konala Kinderwerkstatt vo Veľkej Lomnici pod záštitou Karpatskonemeckého spolku. Účasť našej školy na tejto akcii je už tradíciou, a tak tomu bolo aj teraz. Projektu „KINDERWERKSTATT“, ktorý bol vedený v nemeckom jazyku, sa zúčastnili piati žiaci 5. B triedy. V projekte sa kládol dôraz na individuálnu aj skupinovú prácu detí a ich predstavy pri dramatickej tvorbe, kreatívnej tvorbe a výtvarnej práci. Pri tom všetkom sa mohli zdokonaliť v nemeckom jazyku. Celý projekt viedol umelec a zároveň Karpatský Nemec Helmut Bistika z Medzeva, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi, nekonečnú fantáziu a trpezlivosť, za čo mu patrí obrovská vďaka. Tohtoročná téma bola “Bühne-Kostüm-Theater”. Program nám spestrili aj výlety do Popradu, Tatranskej Lomnice a Kežmarku. S deťmi sa už teraz tešíme na ďalší ročník Kinderwerkstatt!

    • ŠKOLSKÝ MERCH JE SPÄŤ!
     • ŠKOLSKÝ MERCH JE SPÄŤ!

     • Tričká, mikiny, šiltovky a ďalšie produkty nájdete na špeciálnom eshope našej školy, kde máte časovo obmedzenú možnosť zakúpiť si školské oblečenie, a to až do 16. októbra 2022.

      Pozor, 17. októbra 2022 sa eshop uzavrie, všetky objednávky sa vyrobia naraz a doručené budú do 30. októbra 2022. 

      Ďalšie objednávky po tomto termíne už nebudú možné, tak nepremárnite svoju šancu a objednajte si svoj kúsok ešte dnes!

     • Predstavenie Kocúr v čižmách

     • Predstavenie Kocúr v čižmách prinieslo žiakom 1. - 3. ročníkov  krásnu myšlienku šikovnosti, odvahy a pomoci priateľovi. Kocúr v čižmách ukázal deťom ako si treba veriť, ako sa netreba v živote vzdávať a aké sú dôležité medziľudské vzťahy.

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia!

      Obdobie letných prázdnin sa nám pomaly kráti a už sa tešíme na nový školský rok. Keďže čas je nezastaviteľný a nástup 5. septembra sa blíži, tak Vám predostierame pár informácii.

       

      OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

      Otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční o 8:00 pre žiakov 2. – 9. ročníka v budove školy ZŠ Hlboká krátkym príhovorom. Budova školy sa pre týchto žiakov otvorí o 7:45. V tento deň nie je ranný školský klub detí (ŠKD).

      V tento deň bude len triednická hodina a vyučovanie pre jednotlivé ročníky končí nasledovne: 2. – 4. ročník o 11:00 (nasleduje ŠKD do 16:00) a 5. – 9. ročník o 9:40. Obedy budú vydávané od 9:40. Prosíme rodičov, aby prihlásili alebo odhlásili deti v tento deň zo stravy. V prípade potreby kontaktujte vedúcu školskej jedálne (jedalen@zshlboka.sk).

       

      Pre žiakov 1. ročníkov je nástup o 8:30 v spoločenskej miestnosti. Prosíme rodičov, aby si vyhradili čas do cca 10:00 a to z dôvodu konania rodičovského združenia. Žiaci odchádzajú s rodičmi domov. Na stretnutí sa dozviete všetky potrebné informácie. Obedy v tento deň pre prvákov nebudú zabezpečené.

       

      Od utorka 6. septembra 2022 do piatku 9. septembra 2022 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín nasledovne:

      • na I. stupni ZŠ  - 4 vyučovanie hodiny
      • na II. stupni ZŠ – 5 vyučovacích hodín

      V tieto dni už funguje ŠKD v riadnom režime:

      • ranná ŠKD 7:00-7:44
      • poobedná ŠKD do 17:30.

      Podrobný rozvrh hodín na daný týždeň (rozdávanie kníh, Branné cvičenie a pod.) sa dozvedia žiaci v pondelok.

       

      BEZPRÍZNAKOVOSŤ

      Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

      Toto tlačivo sa na ZŠ Hlboká cesta odovzdáva prostredníctvom EDUPAGE nasledovne:

      v časti Žiadosti/Vyhlásenia:

      cez aplikáciu v mobile: Pridať žiadosť/vyhlásenie

      cez webstránku školy: v pravom dolnom roku červené PLUS.

      Prosíme rodičov, aby dodržiavali odovzdávanie tlačiva o bezpríznakovosti.

       

      OTVORENIE ŠKÔL

      Ministerstvo školstva oznámilo, že ŠKOLY SA NEBUDÚ ZATVÁRAŤ po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl. V prípade pozitivity zostávajú doma pozitívni žiaci, prípadne sa zatvoria len individuálne triedy.

      PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RÚŠKOM

      Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy NEMUSÍ mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Prekrytie je dobrovoľné.

      DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

      K nástupu dieťaťa do školy sa NEVYŽADUJE ŽIADNY TEST preukazujúci negativitu na Covid-19. Testy momentálne nie je možné objednať ani vyzdvihnúť v škole.

      OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI

      Podľa rozhodnutia ministra školstva zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím aj z dôvodu ochorenia ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Víkendy a sviatky sa nepočítajú.

      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

       

      V prípade nových informácií Vás budeme informovať.

       

      Vážení rodičia,

       

      prajeme Vám ešte pokojné a ničím nerušené dovolenkové obdobie a tešíme sa na oddýchnuté deti 😊

       

      Mgr. Michal Drgáň – riaditeľ školy

     • Organizácia vyučovania od 5.9.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.


      V pondelok 5. septembra 2022 sa brány školy otvoria po letných prázdninách. Nižšie nájdete harmonogram a organizáciu prvého školského týždňa.

      Na obed sú prihlásení žiaci, ktorí chodili na obed aj v predchádzajúcom školskom roku. V prípade zmeny prosím kontaktujte vedúcu ŠJ: jedalen@zshlboka.sk.

      Všetky potrebné informácie sa dozviete v prvý školský deň.

      Organizácia vyučovania.pdf


      Na stretnutie sa tešia učitelia ZŠ spolu s vedením.

        

       

     • Pomôcky pre prváčikov

     • Pomôcky do 1. ročníka

       

      Peračník v ktorom bude:

      • Trojhranná obyčajná ceruzka  hrubá -2 kusy
      • Trojhranné farbičky 12 kusové hrubé
      • Guma
      • Strúhadlo
      • Tyčinkové lepidlo
      • Nožnice

      Prosíme Vás, nekupujte  perá, ani dosky

       

      • Vrecko na prezuvky ktoré sa dá zavesiť,   prezuvky s podrážkou, ktorá nezanecháva čiary
      • Vrecko na TV , ktoré sa dá zavesiť :  Odev na telesnú výchovu : tepláky (skôr tenšie), alebo pre dievčatá legíny, tričko s krátkym rukávom, mikina , ak by bolo chladnejšie, ponožky a tenisky
      • Desiatový box a fľašu

      Potreby na výtvarnú výchovu

      • Ochranné oblečenie (starú košeľu alebo tričko po rodičoch, dostať kúpiť i gumené zástery), nerozbitnú nádobu na vodu

      Prosíme Vás, podpíšte čitateľne žiakom všetky veci.

      Ostatné školské potreby hromadne objedná triedna pani učiteľka po dohode s rodičmi.

       

      Na prváčikov sa tešia

      Mgr. Alena Pešinová – 1.A (pesinova@zshlboka.sk) a 

      Mgr. Mária Cziráková – 1.B (czirakova@zshlboka.sk).

       

      Nástup do školy je v pondelok 5. septembra 2022. Bližšie informácie Vám zašleme v piatok 2. septembra 2022.

       

     • Dotácia na stravu na obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022

     • Dotáciu na stravu je od 1. 7. 2022 možné poskytnúť len na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením na tlačive „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“– Príloha č. 1 (verzia v ukrajinskom jazyku – Príloha č. 2).


      V nadväznosti na uvedené od 1. 7. 2022, v prípade detí bez bonusu, je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťa na toto dieťa neuplatnil daňový bonus (na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku).

       

      Pri poskytovaní dotácií sú 2 kategórie oprávnených detí:

       1.       Deti v poslednom ročníku MŠ alebo deti v ZŠ do 15 rokov – ak si rodič na toto dieťa NEUPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS,

       2.       Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovanie ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) – ak si rodič na toto dieťa UPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS (v sume 40 eur mesačne) 


      Žiadame zákonných zástupcov, ak majú záujem o uplatnenie dotácie na stravu aby nám potrebné dokumenty vhodili do schránky školy najneskôr do 4.8.2022.

       Aké sú potrebné dokumenty: 

      A.      Originál čestného vyhlásenia o neuplatnení si daňového zvýhodnenia za každé nahlásené dieťa (okrem rodičov detí nad 15 rokov veku, tam nie je potrebné vyplňovať čestné vyhlásenie),

      B.    Tlačivo Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022“ 


      A. cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.pdf

      A. cestne_vyhlasenie_prelozene_UK.pdf

      B.Priloha_k_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie_na_podporu_vychovy_k_stravovacim_navykom_dietata_od_1._.pdf

     • Výlet: Brno - Pavilon Anthropos

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Brno - Pavilon Anthropos.

      V piatok 24. júna 2022 sa žiaci 6.C, 7.A a 7.B zúčastnili exkurzie do Brna, ktorej hlavným cieľom bolo prostredníctvom návštevy Pavilonu Anthropos Moravského zemského múzea upevniť a prehĺbiť získané vedomosti z hodín dejepisu týkajúce sa problematiky dejín praveku a antropogenézy človeka. Stála expozícia predstavila žiakom najstaršie dejiny osídlenia Moravy i celého európskeho kontinentu cez výsledky výskumu archeológie, antropológie a genetiky a pod. v podobe rozmanitých diorám, audiovizualizácií či rekonštrukcií paleolitických ľudí. Dominantou, ktorá sa nedala prehliadnuť, bola obľúbená rekonštrukcia mamuta zasadeného do prirodzeného prírodného prostredia. Súčasťou exkurzie do Brna bola aj krátka prechádzka historickým centrom, počas ktorej sme sa mohli občerstviť po ceste a načerpať čerstvé sily.

     • Výlet: Banská Štiavnica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Banská Štiavnica.

      Banská Štiavnica. Historické mesto na strednom Slovensku s výraznou históriou, ktoré je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Za spoznávaním histórie tohto banského mesta sa vybrali žiaci 7.A a 8.A v predposledný školský deň 29. júna 2022. Poznávanie Banskej Štiavnice sme začali v srdci jej historického centra, pričom sme si ako prvú zaujímavosť prezreli jeden z najstarších drevených pohyblivých betlehemov. Následne sme si počas hodinovej prechádzky prezreli dominanty mesta – Morový stĺp, Starý a Nový zámok či Botanickú záhrada. Po krátkej prestávke v útulných mestských kaviarničkách či reštauráciách sme sa presunuli k štôlni Bartolomej. Tento podzemný skanzen poskytuje nielen príjemné osvieženie v čase horúčav, ale najmä poskytuje svojim návštevníkom podrobný a autentický obraz o práci baníkov v minulosti a dnes. Ako poslednú zastávku našej exkurzie sme si zvolili neprehliadnuteľnú banskoštiavnickú barokovú Kalváriu, ktorá nám vždy vie poskytnúť nádherné panoramatické pohľady na Štiavnické vrchy i samotnú Banskú Štiavnicu.

     • Exkurzia regiónu Horné Pohronie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia regiónu Horné Pohronie.

      V dňoch 20. – 22. júna 2022 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili medzipredmetovej exkurzie zameranej na spoznávanie regiónu Horného Pohronia. Hlavným cieľom exkurzie bolo prehĺbiť vedomosti žiakov z biológie, histórie, geografie, geológie a vzbudiť ich záujem v rámci starostlivosti o životné prostredie a úcty k prírode. Našou prvou zastávkou bola návšteva Pustého hradu, jedného z najrozsiahlejších hradných zrúcanín v strednej Európe, vypínajúceho sa nad mestom Zvolen. Nasledujúci deň si žiaci vychutnali jazdu vláčikom na historickej Čiernohronskej lesnej železniciv Čiernom Balogu, ktorá nás dopravila do lesníckeho skanzenu vo Vydrovej doline. Tu sa žiaci prostredníctvom náučného chodníka dozvedeli zaujímavosti o živote lesa a jeho obyvateľoch. Zároveň si prehĺbili svoje vedomosti z oblasti biológie, geografie či geológie prostredníctvom priamej skúsenosti. V posledný deň sme nezabudli navštíviť ani najvýznamnejšiu jaskyňu Horehronského podolia, Bystriansku jaskyňu. Tá je známa pre svoje pozoruhodné skalné tvary, výskyt sintrovej výplne, ako aj pre priaznivé klimatické účinky na speleoterapeutickú liečbu. Program exkurzie bol obohatený aj o oddychovú a športovú časť, v rámci ktorej si žiaci vychutnali horský wellness, okúpali sa v riečke Bystrianka a športovo sa vyžili v areáli penziónu.

    • Už po tretíkrát sme získali titul Zelená škola
     • Už po tretíkrát sme získali titul Zelená škola

     • Milí rodičia a žiaci, 

      s radosťou vám oznamujeme, že už po tretíkrát sme získali titul Zelená škola.

      Prioritnú tému VODA sme tak spoločne zvládli a aj napriek neľahkej pandemickej situácií sa nám po štyroch školských rokoch podarilo splniť naše ciele:

      · Znížiť celkovú spotrebu vody na škole

      · Zvýšiť povedomie žiakov o význame vody

      · Naučiť žiakov správne s vodou hospodáriť

      Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola/Ecoschool s platnosťou do augusta 2024 nám slávnostne udelia na certifikačnej slávnosti, ktorá sa uskutoční 6.10.2022 on-line prenosom.

    • Ocenenie talentovanej mládeže Bratislavy 2022
     • Ocenenie talentovanej mládeže Bratislavy 2022

     • V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca sa 6. júna uskutočnil v poradí už 26. ročník udeľovania cien talentovanej mládeži – stretnutie primátora s talentovanou mládežou Bratislavy. Z takmer 130 prijatých nominácií bolo vybraných spolu 82 žiakov a študentov, ktorí minulý rok napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu dosiahli významné úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Čestné uznanie dostali aj pedagógovia a tréneri, ktorí boli ocenení za výchovu mladých a úspešných reprezentantov Bratislavy na medzinárodných a celoslovenských súťažiach.

      Primátor Bratislavy sa zúčastneným prihovoril prostredníctvom videopríhovoru, v ktorom poďakoval oceneným za reprezentáciu hlavného mesta a tiež vyzdvihol množstvo talentov, ktoré mesto aj vďaka nim má. Ocenenia talentovaným žiakom, študentom a ich pedagógom odovzdávala v zastúpení pána primátora námestníčka Zdenka Zaťovičová.

      Naša škola má veľkú radosť, že medzi mnohými ocenenými talentami bol náš žiak Francesco Machats, ktorý nielenže dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, ale je aj výborný virtuóz a dlhoročný člen Bratislavského chlapčenského zboru. Na ocenenie talentovanej mládeže Bratislavy bol nominovaný za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska v súťaži Virtuosos V4+, ktorá sa konala v Budapešti, kde sa Francesco dostal so svojím speváckym výkonom až do semifinále.

      Francescovi srdečne blahoželáme a želáme mu veľa ďalších úspechov!

     • Poznávací výlet Zlaté Moravce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznávací výlet Zlaté Moravce.

      Triedy 7. B a 8. B sa v dňoch 16. 6 – 19. 6. 2022 zúčastnili poznávacieho výletu do Zlatých Moraviec a okolia. Prvý deň žiaci absolvovali prehliadku žrebčína so sprevodkyňou. Mali možnosť vidieť súčasnosť chovu koní v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“. Vypočuli si o plemenách koní chovaných v žrebčíne a spôsobe ich chovu. Druhý deň žiaci navštívili v pohorí Tribeč Zubriu zvernica neďaleko obce Lovce. ktorá bola vybudovaná v roku 1958 ako jediné miesto chovu zubra na Slovensku. Zubry sme navštívili ráno o 9: 00 hod, kedy prebiehalo ich kŕmenie Po kŕmení sme sa prešli lesným náučným chodníkom, na ktorom sa nachádzalo 9 informačných tabúľ. Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica bol vybudovaný pri príležitosti 50. výročia vzniku Zubrej zvernice v roku 1958. V Zlatých Moravciach sme navštívili i Múzeum, kde sme si prezreli pre verejnosť sprístupnené expozície: prírodovednú expozícia – pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktoré pochádzajú zo zberov v hornom Požitaví a darov z iných lokalít a spoločenskovednú expozíciu – pozostávajúcu zo zbierkových predmetov fondu archeológie, histórie a pod. V parku pri Múzeu sme sa odfotili pri buste Janka Kráľa, ktorý v Zlatých Moravciach žil. Posledný deň sme strávili v Parku Topoľčianky. Vďaka svojej mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnote je park významnou národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasťou parku sú tieto nádherné miesta, kde deti strávili príjemné popoludnie: hotel Hradná stráž, Socha sv. Jána Nepomuckého, kolkáreň, detské ihrisko, Zámok Topoľčianky, oranžéria, pávia voliéra, Kaplnka sv. Vendelína a mnoho ďalších miest. Okrem spoznávania okolia bolo súčasťou výletu divadielko, kreatívne popoludnie: vytváranie projektov a básní, športové popoludnie na štadióne ViOn, ktorého návšteva zostane pre niektorých žiakov tiež dlho v spomienkach ako aj samostatný výlet.

     • Exkurzia do Serede – Múzeum holokaustu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Serede – Múzeum holokaustu.

      Vo štvrtok 2. 6. 2022 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Návšteva tohto miesta spočívala v prehliadke expozičného komplexu v piatich budovách, v rámci ktorých si žiaci mohli pozrieť rôzne dobové dokumenty, fotografie či predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. V rámci prezenčného vzdelávacieho programu Prenasledovanie Židov počas obdobia Slovenského štátu sa mali žiaci možnosť oboznámiť s problematikou antisemitizmu a cesty k nedemokracii, vývoja tzv. Riešenia židovskej otázky, deportáciami či prijímania diskriminačných opatrení a šírenia protiždovskej propagandy. Naším cieľom bolo oboznámiť sa na vlastné oči s miestom, kde sa odohrávalo obrovské ľudské utrpenie a uvedomiť si dôležitosť mieru, humanity a demokracie vo svete. Toto memento, ktoré reprezentujú rôzne expozície múzea má byť výstrahou pre každú generáciu a význam jeho obsahu pre ľudí v každom veku je nedoceniteľný.

     • Exkurzia do Nitry – Pátranie po hradnom poklade

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Nitry – Pátranie po hradnom poklade.

      V piatok 3. júna 2022 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili dejepisnej exkurzie do Nitry, ktorá je výnimočná svojou zábavno-edukačnou formou pod názvom Pátranie po hradnom poklade. Jej súčasťou je nielen prehliadka pamiatok, ale aj vypracovanie ilustrovanej brožúry s otázkami a úlohami, ktorá žiakov priviedla k „otvoreniu“ pokladnice so sladkými odmenami. Dejinami Veľkej Moravy či osudmi jej panovníkov a osobností, pamiatkami a kultúrou historickej lokality Nitry nás sprevádzal pútavý výklad pani sprievodkyne, ktorá nás previedla Horným hradom, Katedrálou sv. Emeráma či Diecéznym múzeom a oboznámila s mnohými zaujímavými informácia z oblasti slovenských dejín. Po skončení vzdelávacieho programu sme si spoločne vychutnali krásny deň občerstvením a prechádzkou po centre mesta pod Zoborom.

     • Škola v prírode - Euromesto 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Euromesto 2022.

      Po rokoch izolácie v online svete sme zažili našu 1. školu v prírode. Počítače vystriedala funkčná jednoduchosť izieb s kamarátmi uprostred prírody. Euroškola bola miestom, kde detí skrývali slzy na poslednej diskotéke a pri rozlúčke sa pýtali: " Prídeme o rok zas? ". Bola to úžasná škola v prírode plná smiechu s úžasnými ľuďmi a s fenkou Lessie.

    • Zber papiera - 28.6.2022
     • Zber papiera - 28.6.2022

     • Dávame do pozornosti, že v utorok 28.6.2022 máme dohodnutý odvoz papiera.

      Pre zber platia tieto pokyny:

      • žiaci nosia do školy papier odvážený a jeho množstvo nahlasujú triednemu učiteľovi,
      • všetky menšie donášky sa skladujú v triede, veľmi veľké donášky sa uskladnia v garáži, 
      • v deň zberu sa papier odovzdá zbernému autu, ktoré hneď odíde.

      V prípade veľkého množstva papiera môžete využiť možnosť objednať si vlastný, bezplatný odvoz v rámci projektu OLOmánia, treba tam len uviesť, aby sa odovzdaná váha pripísala na konto ZŠ Hlboká cesta 4.

       

      Kontaktná osoba pre individuálny odvoz papiera je: 

      Mgr. Michaela Konczová 

      Tel.:+421 2 50 110 127 

      Mobil: +421 917 767 138 

      e-mail: konczova@olo.sk 

       

      Ďakujeme za spoluprácu!

     • Rovesnícke vzdelávanie - Vodné spoločenstvo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rovesnícke vzdelávanie - Vodné spoločenstvo.

      Žiaci 4.B triedy si v tzv. rovesníckom vzdelávaní pripravili aktivity na tému: "Vodné spoločenstvo", ktoré prezentovali deťom prvého stupňa. Žiaci si rozvíjali mnohé kľúčové kompetencie ako: schopnosť tímovej spolupráce, kooperovať, komunikovať, tvorivo myslieť, rozvíjať sám seba a pod. Svedomito sa pripravili, čo sa odzrkadlilo na ich kreatívnych nápadoch. Vymysleli si rozmanité aktivity ako: tajničky, kvíz, puzzle pod., cez ktoré vzdelávali žiakov svojich rovesníkov na danú tému.

    • Kurz lezenia
     • Kurz lezenia

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kurz lezenia.

      Po dlhej pauze sme opäť spustili spoluprácu s organizáciou Happy kids. Tentokrát sme vyskúšali kurz lezenia na lezeckej stene K2. Postupne všetky deti zvládli vyliezť stenu a spustiť sa na lane dolu a to veru nie je žiadna sranda. Niektoré deti si vyskúšali liezť aj na "Robota". Kurz splnil naše očakávania a určite si ho v budúcom školskom roku zopakujeme.

    • AJ NAŠI ŽIACI CHCÚ VYHRAŤ ZDRAVÚ ENERGIU!
     • AJ NAŠI ŽIACI CHCÚ VYHRAŤ ZDRAVÚ ENERGIU!

     • Hlasujte za našu školu v súťaži Čerstvé hlavičky. Hlasovanie bude prebiehať od 28.4. do 1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

      Ako hlasovať:

      - hlasovať môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      - hlasovať je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)

      - hlasovať môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny.

      ĎAKUJEME! :-)