Novinky

    • Škola v prírode - Krajina Lubetha
     • Škola v prírode - Krajina Lubetha

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Krajina Lubetha.

      Žiaci prvého a druhého ročníka prežili mnoho krásnych zážitkov v Krajine Lubetha. V areáli si užili hry na preliezkach, vybíjanú, športové súťaže i opekačku. Zažili dni plné zábavy a oddychu. Pozorovali rozmanitú prírodu, kde mali možnosť sledovať slepúcha, prvosienky i obdivovať mohutné stromy. Pri tejto príležitosti si nenechali ujsť ani návštevu významného náučného banského chodníka, kde objavovali banícku históriu mestečka. Stihli si odbehnúť a obdivovať aj krásy Banskej Bystrice.

    • Prváci v divadle
     • Prváci v divadle

     • Rozprávka o dvoch tučniakoch, jednej sliepke a krátkozrakom krtkovi v dynamickom deji plnom vtipných situácií a pesničiek pobavila našich prvákov.

      Tak ako všetky rozprávky, aj táto sa končí šťastne – zvíťazí priateľstvo a pravda.

    • Škola v prírode – Euromesto 2023
     • Škola v prírode – Euromesto 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode – Euromesto 2023.

      Škola v prírode patrí medzi obľúbené akcie pre žiakov. Tí radostne odložili mobily, zbalili si kufre a vyrazili za prírodou, novými zážitkami a veselými príhodami. Súťaže, tanec, športové, ale aj umelecké aktivity zaručili dni bez nudy a expedícia na hrad Červený kameň odhalila čo to o obrane a sokoliarstve. Celému skvelému tímu animátorov Euromesta patrí veľké „Ďakujeme!“.

    • Recyklovanie
     • Recyklovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Recyklovanie.

      Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili workshopu z projektu Circular shield, ktorá zhromažďuje a recykluje nápojové kartóny. Žiaci si vyskúšali recykláciu a zistili ako sa nápojové kartóny môžu používať ďalej.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Matej Sekerák: 1. miesto, Z6
      Viliam Runčák: úspešný riešiteľ, Z6
      Róbert Cyprich: úspešný riešiteľ, Z8
      Jakub Trcka: úspešný riešiteľ, Z8
      Zdenko Šulek: úspešný riešiteľ, Z8

      Súťaž: Matematická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

       

    • VIDEO: Deň Zeme na Hlbokej
     • VIDEO: Deň Zeme na Hlbokej

     • Deň Zeme má 53 rokov, motto tohtoročného znie "Investujte do našej planéty". My sme si tento deň pripomenuli s našimi žiakmi rôznymi aktivitami.

    • Deviataci na predstavení "Tajný denník Adriana Mola"
     • Deviataci na predstavení "Tajný denník Adriana Mola"

     • Dňa 19. 04. 2023 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia: "Tajný denník Adriana Mola" . Predstavenie si užili v podaní divadla LUDUS. Adrian Mole je obyčajný chlapec v neobyčajnom veku. Na prahu puberty zisťuje, že má hneď niekoľko problémov. Prostredníctvom Adriana vidíme komplikovanosť života a dospelých vzťahov z inej perspektívy. Tento humorný a odľahčujúci pohľad pomáha nielen Adrianovi. Príbeh Adriana Mola v podaní Dávida Hartla zanechal v našich žiakov hlboký dojem. Odchádzali z divadla s pocitom, že by si jeho príbeh pozreli ešte raz.

    • V .B na exkurzii v archíve
     • V .B na exkurzii v archíve

     • 18.4. sa V.B zúčastnila exkurzie v Archíve mesta Bratislavy. Vďaka pánovi archivárovi žiaci na vlastné oči zistili, kde a ako sa uschovávajú písomné historické pramene, ale najmä to, prečo sú pri poznávaní našich dejín také dôležité. Počas pútavého výkladu si žiaci skúsili čítať z dokumentov starých stovky rokov, vlastnou rukou zistili, ako sa pergamen líši od papiera, nazreli do rodokmeňu šľachtickej rodiny, pokúsili sa zorientovať na mape starej Bratislavy, či si prezreli fotografiu výstavby (nám verne známej budovy) bývalého bratislavského sirotinca, ktorá prebiehala na konci 19. storočia na Hlbokej ceste. Následne sa žiaci presunuli do depozitára, kde si mohli pozrieť, čo všetko sa v archíve uchováva.

    • Workshop s nemeckým lektorom: Vedia naši žiaci rozpoznať hoaxy?
     • Workshop s nemeckým lektorom: Vedia naši žiaci rozpoznať hoaxy?

     • Dňa 13. 4. 2023 sa zúčastnili vybraní žiaci 8. B a žiaci 9. B workshopu s nemeckými lektormi. Témou workshopu boli dezinformácie a nástrahy, ktoré číhajú na internete.

      Cieľom lektorov bolo naučiť žiakov rozlišovať pravdivé informácie na internete od falošných dezinformácií (hoaxov). Žiaci si mali možnosť zdokonaliť nemčinu rozličnými zaujímavými aktivitami, pracovali s interaktívnou tabuľou, hľadali informácie na internete podľa zadania a pracovali s rozličnými druhmi textom.

      Kreatívny workshop sa podaril, u žiakov mal pozitívnu odozvu. Tešíme sa na ďalšiu akciu.

    • Workshop finančnej a čitateľskej gramotnosti
     • Workshop finančnej a čitateľskej gramotnosti

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshop finančnej a čitateľskej gramotnosti.

      Dňa 31. 3. 2023 navštívili našu školu lektori z OZ Mladý podnikavec a uskutočnili workshopy finančnej a čitateľskej gramotnosti v triedach 5., 6. a 9. ročníka. Žiaci 6.A a 6.B spolu s niektorými piatakmi absolvovali workshop Rozumieme peniazom 1. časť ešte v novembri. Zábavno-náučnou formou sa oboznámili so svetom peňazí, diskutovali o falšovaní peňazí, o cenách a zdražovaní, zistili, ako hospodáriť s peniazmi, aké riziká na nás číhajú, ako zarábame, zahrali si finančné BINGO a pomocou hry si vyskúšali aj simuláciu finančných rozhodnutí. Na tieto témy nadviazali lektori v 2. časti workshopu a žiaci nadobudli ďalšie nové poznatky. Deviataci si rozvíjali čitateľskú gramotnosť v rámci workshopu Rozumiem tomu, čo čítam? Skúšali rôzne metódy práce s textom, čítali a robili úlohy alebo pracovali v skupinách, pri ktorých ich sprevádzal lektor. Vyskúšali si aj rôzne aktivity, napr. pamäťové čítanie, ja píšem, ty kreslíš, hádanky, precvičovanie mozgu a pod. Počas skupinovej práce žiaci trénovali nielen svoje komunikačné zručnosti, ale aj kooperatívne a kritické myslenie. Veríme, že tieto vyučovanie hodiny boli pre žiakov zaujímavé a prínosné.

    • Veľkonočný pozdrav
     • Veľkonočný pozdrav

     • Prajeme Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech je Váš príbytok plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

      Školské vyučovanie začína 12. apríla 2023 (streda).

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Rebeka Lukáčová: úspešná riešiteľka, P3
      Juraj Polóny: úspešný riešiteľ, P3
      Ondrej Pavlovič: úspešný riešiteľ, P3
      Samuel Ružbársky: úspešný riešiteľ, P3
      Etela Maťová: úspešná riešiteľka, P3
      Milan Findor: úspešný riešiteľ, P4, 1. miesto
      Radomír Michalov: úspešný riešiteľ, P4
      Yelissey Kharkov: úspešný riešiteľ, P4
      Oliver Neuschl: úspešný riešiteľ, P4
      Juraj Macho: úspešný riešiteľ, P4
      Juraj Schmidt: úspešný riešiteľ, P5
      Alex Heinemann: úspešný riešiteľ, P5
      Zdenko Šulek: úspešný riešiteľ, P8
      Jakub Trcka: úspešný riešiteľ, P8

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo

    • Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo.

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou na Slovensku v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Dňa 24. 3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo tejto recitačnej súťaže. Našu školu reprezentovalo 6 recitátorov - v 1. kategórii Lucia Girová a Juraj Macho, v 2. kategórii Sára Kleinová a Alexander Michalič a v 3. kategórii Bianka Markovičová a Robin Moravanský. Recitátorom sa podarilo získať umiestnenie v 2. a 3. kategórii. Sára Kleinová získala 2. miesto za prednes poézie, Alexander Michalič a Robin Moravanský získali 3. miesto za prednes prózy. Ďakujeme všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy a oceneným gratulujeme.

    • Lezecký kurz pre deti z ŠKD
     • Lezecký kurz pre deti z ŠKD

     • Lezecký kurz v spolupráci s organizáciou Happy Kids deťom priniesol zábavnú a bezpečnú aktivitu. V priestoroch lezeckého centra K2 sa pod dohľadom skúsených inštruktorov naučili novým pohybovým zručnostiam a to techniku lezenia a aj iné zručnosti potrebné pre zvládnutie tohto športu. Určite sa nejedno z detí do priestorov K2 vráti opäť aj s rodičmi. 

       

    • Diskusia so spisovateľom G. Murínom
     • Diskusia so spisovateľom G. Murínom

     • Dňa 23. 3. 2023 sa naši žiaci deviatych ročníkov zúčastnili zaujímavého, pútavého rozprávania so slovenským prírodovedcom, biológom, esejistom, dramatikom, scenáristom a spisovateľom pánom Gustávom Murínom.  

      Témou jeho rozprávania boli jeho cestovateľské zážitky z ciest napr. Mexiko, USA a slávni Slováci resp. osobnosti so slovenskými koreňmi, ktorí sa zviditeľnili vo svete. Spomínali sa mená ako Adriana Sklenaříkovátopmodelka, Móric August Beňovský, J. M. Pecval – zakladateľ modernej optiky, Peter Šťastný  - hokejista, člen Siene slávy, Ladislav Hudec – otec ázijských mrakodrapov, Ivan Alexander Getting – stál pri zrode GPS ainých. Žiaci sa dozvedeli, že známi americkí herci ako Paul Newmann, Angelina Jolie, Jessica Biel majú tiež korene na Slovensku. Pán Murín žiakov občas prekvapil zaujímavou otázkou a humornou poznámkou, aby neboli len pasívnymi poslucháčmi 

      Žiakom sa beseda veľmi páčila, dozvedeli sa zaujímavé informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadnych učebných osnov. V žiakoch zanechala pocit, že na mnohých našich Slovákov môžeme byť právom hrdí. 

    • The Story Night je späť!
     • The Story Night je späť!

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album The Story Night: Harry Potter.

      Story Night je forma vzdelávania, ktorá dáva deťom viac, ako je v učebných osnovách. Dáva deťom možnosť overiť si v praxi používanie anglického jazyka, spolupracovať, zblížiť žiakov z rôznych ročníkov a prepojiť vzťah k škole s príjemnými zážitkami. Je to tajomná noc v anglickom jazyku, noc plná zábavy a zážitkového učenia. A tak, ako mihnutím prútika sa 17.3. 2023 naša škola zmenila na najslávnejšiu čarodejnícku školu Hogwards. Témou 12. ročníka sa stalo fantasticko-dobrodružné dielo J.K. Rowlingovej Harry Potter a Kameň mudrcov. Malí čarodejníci rozdelení do štyroch fakúlt, si posilnili sebavedomie pri vyjadrovaní sa v angličtine, zvládli vedomostný kvíz, splnili rôzne kreatívne úlohy, vymysleli zaklínadlá, ktoré hýbali predmetmi, objavili skryté zákutia školy a prekonali aj strach pri získavaní indície, ktorá bola ukrytá v záhadnej nádobe. Žiaci preukázali veľkú dávku fantázie, bohatú slovnú zásobu a úžasnú spoluprácu. Vďaka obetavým pedagógom to bola noc, na ktorú budú žiaci dlho spomínať.

      Video z akcie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

    • Riaditeľské voľno 22.3.2023 pre žiakov 5.-8. ročníka
     • Riaditeľské voľno 22.3.2023 pre žiakov 5.-8. ročníka

     • Riaditel' Základnej školy, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podl'a § 150 ods. 5) udel'uje dňa 22. marca 2023 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka vol'no.

      Z dôvodu zabezpečenia pedagogického dozoru počas TESTOVANIA 9 - 2023 nedokážeme dňa 22. marca 2023 zabezpečit' výchovu a vzdelávanie žiakov 2. stupňa.

      Oznamenie_o_RV.pdf​​​​​​​