Novinky

    • Exkurzia do Modry - Piesku
     • Exkurzia do Modry - Piesku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Modry - Piesku.

      Naše triedy 7. B a 8. B sa zúčastnili v piatok 29. 4. 2022 exkurzie do Modry – Piesku. Okrem toho, že sme sa prešli v krásnom prostredí Malých Karpát, dozvedeli sme sa, kto boli horskí ľudia ,prezývaní Huncokári. Dozvedeli sme sa o spôsobe ich života. Huncokári (tento výraz vznikol z pôvodného nemeckého slova Holzhacker), prišli do lesov Malých Karpát ako odborníci na prácu s drevom v polovici 18. storočia z rôznych oblastí dnešného Rakúska a Nemecka. Usídlili sa tu na lesných samotách, založili rodiny, ťažili a spracovávali drevo v tunajších lesoch. Zo svojej vlasti si okrem rodnej reči (nemčiny) priniesli aj prepracovaný spôsob ťažby dreva, starostlivosť o trvalo udržateľný les a špecifický, z dnešného pohľadu tak trocha tajomný spôsob života na samote. Žiaci si mohli pozrieť výstavu nástrojov, ktoré používali huncokári pri práci v lese a v domácnosti, výstavu archeologických nálezov. Okrem iného sme sa prešli i na sprístupnený huncokársky cintorín. Poďakovanie patrí pani Girovej, pánovi Benčíkovi a pánovi Havárikovi, ktorí žiakom porozpávali mnoho zaujímavých a obohacujúcich informácií, na ktorých naši žiaci pracovali i v rámci projektu Po stopách predkov národnostnej menšiny.

    • Pytagoriáda - Okresné kolo
     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Sára Sobotová: úspešná riešiteľka, P5
      Amália Gajarská: úspešná riešiteľka, P5
      Marko Sliš: úspešný riešiteľ, P5
      Dominika Ásványiová: úspešná riešiteľka, P5
      Viliam Runčák: úspešný riešiteľ, P5

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo


    • Pytagoríáda - Okresné kolo
     • Pytagoríáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Maxim Hanúsek: úspešný riešiteľ, P4
      Juraj Schmidt: úspešný riešiteľ, P4
      Matej Pecník: úspešný riešiteľ, P4
      Šimon Ostrolucký: úspešný riešiteľ, P4
      Adam Šubák: úspešný riešiteľ, P4
      Marko Hanigovský: úspešný riešiteľ, P4

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo

       

    • Pytagoriáda - Okresné kolo
     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Milan Findor: úspešný riešiteľ, P3
      Radomír Michalov: úspešný riešiteľ, P3
      Jakub Pecník: úspešný riešiteľ, P3
      Juraj Macho: úspešný riešiteľ, P3
      Dobroslav Marián Staňo: úspešný riešiteľ, P3
      Yelissey Kharkov: úspešný riešiteľ, P3

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo


     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov, 

      v pondelok 25.4.2022 o 12:00 spustíme elektronický poradovník na zápis do 1. ročníka v piatok 29.4. a v sobotu 30.4.2022. Rodičia sa prihlásia na konkrétny čas, počas ktorého vykonáme zápis. 

      Pripomíname, že termín na podanie elektronickej prihlášky je do pondelka 25. apríla 2022 do 15:00. 

     • Výstava, Bibiana, Hravá hlava, 1.A a 1.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava, Bibiana, Hravá hlava, 1.A a 1.B.

      Dňa 7.4. 2022 sme sa s prvákmi vybrali na výstavu Hravá hlava do Bibiany. Výstava, ktorá je plná interaktívnych prvkov deti veľmi zaujala. Hravou formou si zopakovali všetko, čo sa naučili na prvouke o zmysloch, dozvedeli sa ako hlavu stvárňovali rôzni umelci, ako ju ľudia rôzne nazývajú a hlavu sa naučili aj kresliť.

     • Deň otvorených dverí 21.4. 2022

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      radi by sme Vás pozvali na DOD v škole Hlboká cesta 4, kde si môžete pozrieť priestory našej školy, zoznámiť sa so školským prostredím a získať všetky dôležité informácie.

      Pripravili sme k nahliadnutiu ukážkové hodiny z predmetov slovenský jazyk, matematika a nemecký jazyk.

      Na záver DOD bude priestor pre Vaše otázky, smerované vedeniu školy a budúcim pani učiteľkám prvého ročníka.

      Tešíme sa na Vás!

     • Vyučovacie voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka (6.4.2022)

     • Riaditeľ Základnej školy, Hlboká cesta 968/4, 811 04 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 6. apríla 2022 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka voľno.

       

      Z dôvodu zabezpečenia pedagogického dozoru počas TESTOVANIA 9 - 2022 nedokážeme dňa 6. apríla 2022 zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov 2. stupňa.

       

      Mgr. Michal Drgáň - riaditeľ školy

    • ĎAKUJEME, hračky sú už na hranici
     • ĎAKUJEME, hračky sú už na hranici

     • Deti podobne ako aj my dospelí citlivo vnímajú situáciu, ktorá nastala v rámci vojenského konfliktu na Ukrajine. Dôsledkom, ktorý Slovensko momentálne znáša je aj utečenecká kríza na našich spoločných hraniciach. Naša škola sa preto rozhodla zapojiť do zbierky, ktorú vyhlásila iniciatíva Dobre. V spolupráci s Jakubom Petraníkom sme odovzdali deväť veľkých vriec plných hračiek. Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať všetkým, ktorí darovali hračky do tejto zbierky. Aj vďaka Vám sú už na hranici vo Vyšnom Nemeckom a pomáhajú vyčariť úsmev na tvárach mnohých detí. ĎAKUJEME.

    • Objednajte si oblečenie našej školy!
     • Objednajte si oblečenie našej školy!

     • Tričká, mikiny, šiltovky a ďalšie produkty nájdete na špeciálnom eshope našej školy, kde máte časovo obmedzenú možnosť zakúpiť si školské oblečenie, a to až do 13. marca 2022.

      Pozor, 14. marca 2022 sa eshop uzavrie, všetky objednávky sa vyrobia naraz a doručené budú do 27. apríla 2022. 

      Ďalšie objednávky po tomto termíne už nebudú možné, tak nepremárnite svoju šancu a objednajte si svoj kúsok ešte dnes!

    • Hlboká medzi TOP 10 ZŠ v Bratislavskom kraji
     • Hlboká medzi TOP 10 ZŠ v Bratislavskom kraji

     • Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

      je pre nás obrovskou cťou podeliť sa s Vami o  informáciu, že naša základná škola si aj tento rok vybojovala krásne 10. miesto vrámci Bratislavského kraja v rebríčku projektu inštitútu INEKO, ktorého hlavným cieľom bolo poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých základných a stredných škôl na našom malebnom Slovensku.

      Hlavnou myšlienkou projektu bolo zlepšiť informovanosť a tak prispieť k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku zvýšilo ich kvalitu na trhu.

      Podľa výsledkov za školské roky 2017/18 až 2020/21 je naša základná škola jednou z mála s vynikajúcimi výsledkami žiakov. Kvalita a prístup pedagógov, ako aj stav a vybavenie školy, prostredie a klíma sú hodnotené veľmi vysoko a to nás veľmi teší. Mimoriadne výsledky žiakov sú dokonca na úrovni 96 percent!

      Za zmienku určite stojí aj fakt, že ZŠ Hlboká cesta patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považuje inštitút INEKO za veľké pozitívum, pretože to vypovedá o tom, že škola je aktívna a otvorená, má záujem o moderné metódy, transparentnosť a vedenie školy tiež veľmi dbá na moderné vybavenie svojej školy.

      Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí s láskou a trpezlivosťou vedú naše deti k vzdelaniu, vedeniu školy za podporu a zázemie, bez ktorého by tieto krásne výsledky neboli reálne, rodičom za spoluprácu a v neposlednom našim žiakom za húževnatosť a chuť učiť sa!

       

      S vďakou,

      Vaša škola :-)      Zdroj: INEKO

    • Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok
     • Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      želáme Vám tie najkrajšie Vianoce v kruhu najbližších. Aby boli tieto vianočné sviatky šťastné a veselé, plné pohody a radosti. Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.