Novinky

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia!

      Obdobie letných prázdnin sa nám pomaly kráti a už sa tešíme na nový školský rok. Keďže čas je nezastaviteľný a nástup 5. septembra sa blíži, tak Vám predostierame pár informácii.

       

      OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

      Otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční o 8:00 pre žiakov 2. – 9. ročníka v budove školy ZŠ Hlboká krátkym príhovorom. Budova školy sa pre týchto žiakov otvorí o 7:45. V tento deň nie je ranný školský klub detí (ŠKD).

      V tento deň bude len triednická hodina a vyučovanie pre jednotlivé ročníky končí nasledovne: 2. – 4. ročník o 11:00 (nasleduje ŠKD do 16:00) a 5. – 9. ročník o 9:40. Obedy budú vydávané od 9:40. Prosíme rodičov, aby prihlásili alebo odhlásili deti v tento deň zo stravy. V prípade potreby kontaktujte vedúcu školskej jedálne (jedalen@zshlboka.sk).

       

      Pre žiakov 1. ročníkov je nástup o 8:30 v spoločenskej miestnosti. Prosíme rodičov, aby si vyhradili čas do cca 10:00 a to z dôvodu konania rodičovského združenia. Žiaci odchádzajú s rodičmi domov. Na stretnutí sa dozviete všetky potrebné informácie. Obedy v tento deň pre prvákov nebudú zabezpečené.

       

      Od utorka 6. septembra 2022 do piatku 9. septembra 2022 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín nasledovne:

      • na I. stupni ZŠ  - 4 vyučovanie hodiny
      • na II. stupni ZŠ – 5 vyučovacích hodín

      V tieto dni už funguje ŠKD v riadnom režime:

      • ranná ŠKD 7:00-7:44
      • poobedná ŠKD do 17:30.

      Podrobný rozvrh hodín na daný týždeň (rozdávanie kníh, Branné cvičenie a pod.) sa dozvedia žiaci v pondelok.

       

      BEZPRÍZNAKOVOSŤ

      Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

      Toto tlačivo sa na ZŠ Hlboká cesta odovzdáva prostredníctvom EDUPAGE nasledovne:

      v časti Žiadosti/Vyhlásenia:

      cez aplikáciu v mobile: Pridať žiadosť/vyhlásenie

      cez webstránku školy: v pravom dolnom roku červené PLUS.

      Prosíme rodičov, aby dodržiavali odovzdávanie tlačiva o bezpríznakovosti.

       

      OTVORENIE ŠKÔL

      Ministerstvo školstva oznámilo, že ŠKOLY SA NEBUDÚ ZATVÁRAŤ po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl. V prípade pozitivity zostávajú doma pozitívni žiaci, prípadne sa zatvoria len individuálne triedy.

      PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RÚŠKOM

      Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy NEMUSÍ mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Prekrytie je dobrovoľné.

      DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

      K nástupu dieťaťa do školy sa NEVYŽADUJE ŽIADNY TEST preukazujúci negativitu na Covid-19. Testy momentálne nie je možné objednať ani vyzdvihnúť v škole.

      OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI

      Podľa rozhodnutia ministra školstva zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím aj z dôvodu ochorenia ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Víkendy a sviatky sa nepočítajú.

      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

       

      V prípade nových informácií Vás budeme informovať.

       

      Vážení rodičia,

       

      prajeme Vám ešte pokojné a ničím nerušené dovolenkové obdobie a tešíme sa na oddýchnuté deti 😊

       

      Mgr. Michal Drgáň – riaditeľ školy

     • Organizácia vyučovania od 5.9.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.


      V pondelok 5. septembra 2022 sa brány školy otvoria po letných prázdninách. Nižšie nájdete harmonogram a organizáciu prvého školského týždňa.

      Na obed sú prihlásení žiaci, ktorí chodili na obed aj v predchádzajúcom školskom roku. V prípade zmeny prosím kontaktujte vedúcu ŠJ: jedalen@zshlboka.sk.

      Všetky potrebné informácie sa dozviete v prvý školský deň.

      Organizácia vyučovania.pdf


      Na stretnutie sa tešia učitelia ZŠ spolu s vedením.

        

       

     • Pomôcky pre prváčikov

     • Pomôcky do 1. ročníka

       

      Peračník v ktorom bude:

      • Trojhranná obyčajná ceruzka  hrubá -2 kusy
      • Trojhranné farbičky 12 kusové hrubé
      • Guma
      • Strúhadlo
      • Tyčinkové lepidlo
      • Nožnice

      Prosíme Vás, nekupujte  perá, ani dosky

       

      • Vrecko na prezuvky ktoré sa dá zavesiť,   prezuvky s podrážkou, ktorá nezanecháva čiary
      • Vrecko na TV , ktoré sa dá zavesiť :  Odev na telesnú výchovu : tepláky (skôr tenšie), alebo pre dievčatá legíny, tričko s krátkym rukávom, mikina , ak by bolo chladnejšie, ponožky a tenisky
      • Desiatový box a fľašu

      Potreby na výtvarnú výchovu

      • Ochranné oblečenie (starú košeľu alebo tričko po rodičoch, dostať kúpiť i gumené zástery), nerozbitnú nádobu na vodu

      Prosíme Vás, podpíšte čitateľne žiakom všetky veci.

      Ostatné školské potreby hromadne objedná triedna pani učiteľka po dohode s rodičmi.

       

      Na prváčikov sa tešia

      Mgr. Alena Pešinová – 1.A (pesinova@zshlboka.sk) a 

      Mgr. Mária Cziráková – 1.B (czirakova@zshlboka.sk).

       

      Nástup do školy je v pondelok 5. septembra 2022. Bližšie informácie Vám zašleme v piatok 2. septembra 2022.