Novinky

     • Vyučovacie voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka (6.4.2022)

     • Riaditeľ Základnej školy, Hlboká cesta 968/4, 811 04 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 6. apríla 2022 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka voľno.

       

      Z dôvodu zabezpečenia pedagogického dozoru počas TESTOVANIA 9 - 2022 nedokážeme dňa 6. apríla 2022 zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov 2. stupňa.

       

      Mgr. Michal Drgáň - riaditeľ školy

    • ĎAKUJEME, hračky sú už na hranici
     • ĎAKUJEME, hračky sú už na hranici

     • Deti podobne ako aj my dospelí citlivo vnímajú situáciu, ktorá nastala v rámci vojenského konfliktu na Ukrajine. Dôsledkom, ktorý Slovensko momentálne znáša je aj utečenecká kríza na našich spoločných hraniciach. Naša škola sa preto rozhodla zapojiť do zbierky, ktorú vyhlásila iniciatíva Dobre. V spolupráci s Jakubom Petraníkom sme odovzdali deväť veľkých vriec plných hračiek. Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať všetkým, ktorí darovali hračky do tejto zbierky. Aj vďaka Vám sú už na hranici vo Vyšnom Nemeckom a pomáhajú vyčariť úsmev na tvárach mnohých detí. ĎAKUJEME.