Novinky

    • Hlboká medzi TOP 10 ZŠ v Bratislavskom kraji
     • Hlboká medzi TOP 10 ZŠ v Bratislavskom kraji

     • Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

      je pre nás obrovskou cťou podeliť sa s Vami o  informáciu, že naša základná škola si aj tento rok vybojovala krásne 10. miesto vrámci Bratislavského kraja v rebríčku projektu inštitútu INEKO, ktorého hlavným cieľom bolo poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých základných a stredných škôl na našom malebnom Slovensku.

      Hlavnou myšlienkou projektu bolo zlepšiť informovanosť a tak prispieť k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku zvýšilo ich kvalitu na trhu.

      Podľa výsledkov za školské roky 2017/18 až 2020/21 je naša základná škola jednou z mála s vynikajúcimi výsledkami žiakov. Kvalita a prístup pedagógov, ako aj stav a vybavenie školy, prostredie a klíma sú hodnotené veľmi vysoko a to nás veľmi teší. Mimoriadne výsledky žiakov sú dokonca na úrovni 96 percent!

      Za zmienku určite stojí aj fakt, že ZŠ Hlboká cesta patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považuje inštitút INEKO za veľké pozitívum, pretože to vypovedá o tom, že škola je aktívna a otvorená, má záujem o moderné metódy, transparentnosť a vedenie školy tiež veľmi dbá na moderné vybavenie svojej školy.

      Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí s láskou a trpezlivosťou vedú naše deti k vzdelaniu, vedeniu školy za podporu a zázemie, bez ktorého by tieto krásne výsledky neboli reálne, rodičom za spoluprácu a v neposlednom našim žiakom za húževnatosť a chuť učiť sa!

       

      S vďakou,

      Vaša škola :-)      Zdroj: INEKO