Novinky

    • Čítame radi
     • Čítame radi

     • Naša škola získala z projektu „Čítame radi“, ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky 800 € (maximálnu sumu) a na základe dohovoru získa u svojho miestneho kníhkupcu, ktorého uviedla v prihláške, najmenej 20-percentnú zľavu na nákup detských a mládežníckych kníh resp. audiokníh.

      Výzva bola určená všetkým základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

    • ZÁKLADNÉ ŠKOLY V STAROM MESTE PLÁNUJEME OTVORIŤ 15. 2.2021
     • ZÁKLADNÉ ŠKOLY V STAROM MESTE PLÁNUJEME OTVORIŤ 15. 2.2021

     • Na tlačovom brífingu oznámila starostka Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, že od pondelka 15. februára 2021 plánuje mestská časť otvoriť základné školy pre žiakov 1. stupňa.
      Mestská časť dnes zároveň vyzvala listom Regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie stanoviska rozhodnutím (nie odporúčaním) o otvorení alebo zatvorení základných škôl.
      V prípade, že takéto stanovisko RÚVZ nevydá, prezenčná výuka pre žiakov 1. stupňa na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta začne o týždeň, v pondelok 15. februára.

    • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. STUPŇA
     • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. STUPŇA

     • Vážení rodičia žiakov 1. stupňa,

      mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ základných škôl si je vedomá, že naše školy sú pripravené na otvorenie od pondelka 8. februára 2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa budú vzdelávať prezenčnou formou .

      Z dôvodu, že do dnešného dňa nemáme ešte Rozhodnutie MŠVVaŠ SR a RÚVZ o otváraní škôl, žiadame zákonných zástupcov detí 1. stupňa ZŠ,  aby priebežne sledovali počas tohto víkendu (06.02. až 07.02.2021 až do večerných hodín) portál EDUPAGE, kde budú oboznámení s aktuálnou situáciou otvorenia/neotvorenia školy.

      Najneskôr v nedeľu 07.02.2021 budeme ako zriaďovateľ školy kontaktovať riaditeľov o otvorení resp. neotvorení školy (bude im zaslaný e-mail).

      Riaditelia škôl Vás budú následne informovať.

      Vďaka za ústretovosť.

      Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
      Vajanského nábrežie 3
      814 21 Bratislava

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Samuel Cmar: 1. miesto
      Filip Maxim Gara: 1. miesto
      Xénia Benkovitsová: úspešná riešiteľka
      Samuel Paracka: úspešný riešiteľ

      Súťaž: Matematická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo


    • Pomôžte nám zatočiť s koronou.
     • Pomôžte nám zatočiť s koronou.

     • Staré Mesto hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri celoplošnom skríningu.

      Pri celoplošným skríningu na Covid-19 v dňoch 23.1. a 24.1. 2021 zohráva dôležitú úlohu samospráva. 

      Okrem iných povinností na každé odberové miesto v mestskej časti musíme zabezpečiť administratívnych pracovníkov – okrem pracovníkov miestneho úradu, aj dobrovoľníkov.

      Chceme vás preto poprosiť o pomoc. Ak máte záujem pracovať ako dobrovoľníci/administratívni pracovníci alebo aj dobrovoľníci/zdravotníci, stačí vyplniť dotazník, následne vás budeme kontaktovať.

      Práca dobrovoľníkov je finančne ohodnotená. Administratívny pracovník sumou 10,- €/hodina, zdravotník sumou 15,- €/hodina.

      Pripomíname, že dobrovoľníkom môže byť každý od 18 rokov.

      Ako zdravotníci môžu v testovacom tíme pracovať (odoberať vzorky): lekári, zdravotné sestry, praktické sestry, zubní lekári, zdravotnícki záchranári a profesionálny vojak, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.

      Ďakujeme za vašu pomoc. Bez vás to nedáme.

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

     • blížia sa nám už všetkými túžobne očakávané najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Žijeme momentálne vo veľmi náročnej dobe, kedy je potrebné mať za prioritu predovšetkým pevné zdravie. A to je presne to, čo Vám všetkým k vianočným sviatkom z celého srdca želám. Aby Vám nechýbala pohoda v kruhu Vašich najbližších a tiež oddych po všetkých zdolaných ,,prekážkach“, ktoré táto doba plná zmien so sebou priniesla.

      Verím, že rok 2021 bude pre nás všetkých rokom úspešným, rokom ,,dobrého zdravia“ a teším sa na deň, kedy sa so všetkými žiakmi opäť stretneme na našich školských chodbách a spoločne, plní optimizmu a radosti zo stretnutia, vykročíme do nového roku.

       Veselé Vianoce a šťastný rok 2021 

      Vám praje

      Mgr. Igor Gosiorovský
      poverený vedením školy

    • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR
     • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • HĽADANIE MIKULÁŠSKYCH KAMIENKOV
     • HĽADANIE MIKULÁŠSKYCH KAMIENKOV

     • Tento rok sme pre protipandemické opatrenia uprednostnili menej kontaktný, ale o to hravejší štýl odovzdávania Staromestských mikulášskych balíčkov. Budeme rozdávať Staromestské mikulášske balíčky. Aby ich deti získali, musia pre to niečo urobiť. Bezpečne, na prechádzke, s rodičmi alebo samé, budú hľadať Mikulášsky kamienok. V uliciach Starého Mesta ich ukryjeme celkovo sto. Za nájdený kamienok nálezca získa Staromestský mikulášsky balíček.   

      ČO HĽADAŤ

      Kamienky označené výraznou červenou nálepkou s logom Starého Mesta.

      KDE HĽADAŤ

      Slubekova záhrada

      Jakubovo námestie

      parčík na Belopotockého

      Kmeťovo námestie (parčík)

      Šafárikovo námestie - park

      Pešia zóna v centre mesta / pamiatky / umelecké diela.

      Okolie Dómu sv. Martina a Rudnayovo námestie, Kapitulská ulica, Prepoštská ulica, Vajanského nábrežie (parčík a okolie Propelleru), Hviezdoslavovo námestie, Medická záhrada, Grassalkovichova záhrada.

      KEDY HĽADAŤ

      Od piatka 4. 12. 2020, od 12:00 hod.

      ČO ĎALEJ

      S nájdeným kamienkom je treba ísť do Propelleru na Rázusovom nábreží.  Tu nálezca dostane Staromestský mikulášsky balíček. Balíčky sa budú vydávať 

      piatok 4. 12. 2020 (12:00 – 19:00 hod.)

      sobota 5. 12. 2020 (12:00 – 19:00 hod.)

      nedeľa 6. 12. 2020 (12:00 – 19:00 hod.)

      pondelok 7. 12. 2020 (15:00 – 19:00 hod.) 

      1 kamienok = 1 balíček

       

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Dnes sme odovzdali kontaktnej osobe, pani Kataríne Vyšňovskej 74 krabíc plné lásky. Deti v ŠKD ich vyrobili a naplnili v rámci celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Tento projekt už tretí rok vyzýva všetkých dobrých ľudí, aby naplnili krabice od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Naše krabice poputujú do domova seniorov Archa v Bratislave. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu s nami do tohto krásneho projektu zapojili.

    • Oznam
     • Oznam

     • Z dôvodu výskytu prípadu potvrdeného ochorenia Covid-19 v 4. A triede a na základe usmernenia RÚVZ sme prijali od 26.11.2020 (štvrtok) nasledujúce opatrenia:

      1. Žiaci IV. A triedy, ktorí navštevujú ŠKD, sú najmenej do  30.11.2020 (vrátane) v povinnej karanténe,
      2. V súvislosti s výskytom koronavírusu  COVID-19  u zamestnanca tohoto zaradenia  a na zabránenie  šírenia  ochorenia  COVID-19  je potrebné podrobiť' sa karanténnym  opatreniam:
      • aktívne monitorovať'  svoj zdravotný stav a v prípade  jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, a v prípade objavenia týchto príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo zdravotnú záchrannú službu,
      • zostať v domácej izolácii,
      • podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-í9 u deti s príznakmi ochorenia (objednať sa na odber na www,korona.gov,sk,
      • zdržať sa sociálnych kontaktov,
      • zdržať sa cestovania,
      • zdržat sa účasti na výučbových  aktivitách s výnimkou e-lealingových foriem,
      • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.

      Ak sa osoba podrobila izolácii  v domácom  prostredí  bez vykonania RT-PCR testu, izolácia sa ukončuje  30.11.2020  (vrátane)  bez vykonania testu v prípade, že sa nevyskytli u osoby klinické príznaky v posledných  troch dňoch.

      Verím, že napriek nepríjemnostiam danú situáciu spoločne zvládneme. 

      Igor Gosiorovský

    • Aktualizácia kontaktov
     • Aktualizácia kontaktov

     • Aktualizované kontakty nájdete v časti: Žiaci a rodičia >>> Zamestnanci. Zároveň Vás upozorňujeme, že mailové adresy riaditelka.zshlboka@gmail.com a zastupkyna.zshlboka@gmail.com nie sú mailovými adresami školy.

    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      • Od 3. novembra 2020 žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré sú zverejnené na EduPage. Online výučba výchovných predmetov, informatiky  a environmentálnej výchovy v tomto období nebude. Žiaci z uvedených predmetov nebudú dostávať žiadne domáce úlohy.
      • Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM - meeting ID a heslá na pripojenie dostane každá trieda prostredníctvom EduPage.
      • Vyučovacia hodina má 40 minút.
      • Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa.
      • V prípade, že sa žiak nevie pripojiť z objektívnych príčin – nedostatočné pripojenie na internet, jedno zariadenie pre viacerých užívateľov, bezodkladne informuje učiteľa daného predmetu a dohodne sa s ním na inej forme vyučovania.
      • Žiaci môžu byť hodnotení za aktivitu, písomky a testy budú zadávané primárne za účelom zisťovania porozumenia učiva, môžu byť aj hodnotené.
      • V prípade, že žiak nemá možnosť online vzdelávania, zákonný zástupca bezodkladne kontaktuje vedenie školy, s ktorým si dohodne náhradný spôsob vyučovania.
      • Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania a dodržiavať časový harmonogram vyučovacích hodín.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa.
      • Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas online hodín.
      • Je zakázané robiť akékoľvek zvukové či obrazové záznamy vyučovacích hodín, resp. porád pedagogických zamestnancov bez súhlasu dotknutých strán.
      •  Počas online hodín zapína a vypína mikrofóny žiakov len vyučujúci.
      • Od žiakov sa očakáva samostatná práca. Pri odpisovaní pri on-line testoch, písomných prácach, resp. dištančných domácich úlohách, to bude považované za porušenie školského poriadku.

       

      Držme si palce a najmä zostaňme zdraví :)


      S úctou Igor Gosiorovský, poverený riadením školy

       

     • Nové vedenie

     • Milé kolegyne a kolegovia, vážení rodičia,

      dnes som protokolárne odovzdala funkciu novému riaditeľovi. Pani starostka poverila riadením Základnej školy na Hlbokej ceste 4 v Bratislave od 1. novembra 2020 Mgr. Igora Gosiorovského.

      Kontakt:

      gosiorovsky.zshlboka@gmail.com
      č. tel.: 0902 702 702

      Želám novému pánovi riaditeľovi veľa síl a úspechov vo svojej práci.

      S úctou

      Mgr. Adriana Šišková