Novinky

    • iBobor
     • iBobor

     • Súťaž po jednotlivých kategóriách bude prebiehať v termíne 8. - 12. novembra 2021):

      - pondelok 8. novembra od 8:00 do 16:00 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),
      - utorok 9. novembra od 8:00 do 16:00 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ),
      - streda 10. novembra od 8:00 do 16:00 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),
      - piatok 12. novembra od 8:00 do 16:00 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

    • Dištančné vyučovanie od 18.10.2021
     • Dištančné vyučovanie od 18.10.2021

     • Vážení rodičia,

      za posledné dni sa na škole výrazne zhoršila epidemiologická situácia aj napriek prísnemu dodržiavaniu opatrení. Snažili sme sa o kombináciu prezenčného vyučovania s dištančným vyučovaním (online). V prvé dni pri nízkom počte karanténnych tried sa nám to darilo. Teraz je situácia taká, že máme 8 tried na II. stupni a zamestnancov v karanténe a ďalšie potvrdené prípady v triedach, ktoré sa ešte môžu vzdelávať prezenčne (pozitívny žiak nebol pred potvrdením pozitivity niekoľko dní v triede). Tieto skutočnosti nám nedovoľujú pokračovať v plnohodnotnom vyučovaní predmetov. 

      Rozhodli sme sa pristúpiť k zmene formy vzdelávania, a to z prezenčnej na dištančnú:

      od pondelka 18.10. do piatku 22.10. (vrátane) v nasledovných triedach: V.A, VI.C, VII.A, VII.B a VIII.B

      (v týchto triedach prezenčné vyučovanie obnovíme v pondelok 25.10.2021, ak nedôjde k zhoršeniu situácie)

       

      od pondelka 18.10. do pondelka 25.10. (vrátane) v nasledovných triedach: V.B, VIII.A a IX.A

      (v týchto triedach prezenčné vyučovanie obnovíme v utorok 26.10.2021, ak nedôjde k zhoršeniu situácie)

      Za tento čas budeme musieť dôkladne vydenzifikovať triedy a pripraviť ich na návrat žiakov do školy.Vyučovať sa budú všetky predmety okrem Evanjelického náboženstva. Linky na jednotlivých vyučujúcich Vám zašleme ešte dnes.

      Pevne verím a dúfam, že toto rozhodnutie prispeje k zlepšeniu situácie na škole. Verte nám, že všetky kroky, ktoré robíme, sú v záujme ochrany zdravia nás všetkých a zachovania maximálnej kvality vyučovacieho procesu.

      Ďakujem za porozumenie a prajem všetkým zainteresovaným pevné zdravie.

      Mgr. Michal Drgáň - riaditeľ školy