Novinky

    • Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021
     • Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

      Od školského roku 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

      1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
      2. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (čo preukáže podpísaním tlačiva „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“).

      Žiadosť je potrebné podať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na oddelení inklúzie, sociálnych vecí a kultúry osobne v termíne do 4. 8. 2021 vyplnením tlačiva „Formulár na posúdenie príjmu“ vrátane všetkých podkladov preukazujúcich ich príjem za obdobie január – jún 2021.

      Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy) bude zverejnená pred začiatkom školského roka 2021/2022.

      Viac informácií Vám poskytnú na tel:  +421 2 592 46 391 (Oddelenie inklúzie, sociálnych vecí a kultúry).

       

      cestne_vyhlasenie 2021.docx

       

       

    • Zoznam pomôcok pre prváčikov
     • Zoznam pomôcok pre prváčikov

     • Základná škola Hlboká, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava 1

       

      Pomôcky pre 1. ročník ZŠ v šk. roku 2021/ 2022

       

      Peračník: 3 obyčajné ceruzky č. 2 (HB), farebné pastelky (12 a viac kusov, vhodné sú tie, ktoré majú trojuholníkový tvar), strúhadlo, guma, nožnice, tyčinkové lepidlo. Pero prosíme zatiaľ nekupovať.

      Prezuvky: vzdušné papučky vo vrecúšku (nie šľapky).

      Telesná výchova: cvičky alebo halové tenisky s bielou podrážkou, krátke nohavice, tričko, ponožky, tepláková súprava (v prípade chladnejšieho počasia), švihadlo - lano,  všetko dať do vrecúška a podpísať, dievčatá  musia mať na TSV upnuté vlasy do gumičky.

      Výtvarná výchova: 20 ks A4 výkresov, 20 ks A3 výkresov, 1 sada farebných papierov,  voskovky, fixky, tekuté lepidlo (biele, nie klovatinu), igelitový obrus, pracovné tričko alebo košeľu, plastovú nádobku na vodu - pohárik (nie mištičky, ani téglik od jogurtu), vodové farby, temperové farby, guľatý štetec č. 6 a 12, plochý štetec č. 6 a 12, handrička. Pomôcky na výtvarnú výchovu uložiť do krabice (môže byť aj krabica od topánok).

      Prvouka: veľký čistý zošit A4 č. 440.

      Nemecký jazyk: veľký čistý zošit A4 č. 440.

      Iné: 

      - 1 slovníček (linajkový) na oznamy

      - obrúsok na desiatu (utierka), desiatový box, fľaša -  1 x hygienické vreckovky v krabičke (do lavice)

       

      Všetky pomôcky je potrebné označiť menom dieťaťa.

      Triedna učiteľka :

      1. A  Mgr. Dominika Čierna

      cierna.zshlboka@gmail.com

       

      1. B  Mgr. Daniela Krupová

      krupova.zshlboka@gmail.com