• Školské krúžky

    • Pre prihlásenie na krúžok, kontaktujte priamo vedúceho krúžkovej činnosti (priezvisko@zshlboka.sk).

     Nárok na 1 krúžok zadarmo má každý žiak, ktorý si uplatnil vzdelávací poukaz u triedneho učiteľa. V prípade, že si vyberiete viac krúžkov, platba je 32€ za celý školský rok (platba bude nahratá v edupage v mesiaci október). 

     Krúžková činnosť začína v pondelok 2. októbra 2023.