• English in Action Weeks

    •  

     Projekt English in Action Weeks 

      

          Projekt „English in Action Weeks“ sa v našej škole uskutočnil v apríli 2009.  Bola to perfektná príležitosť pre všetky deti učiť sa angličtinu trochu odlišným spôsobom. Stretnúť sa so zahraničným anglicky hovoriacim lektorom počas bežného školského roka bez vycestovania, bez akéhokoľvek prerušenia štúdia.

     Kurz s názvom English in Action Week  prebiehal od pondelka do piatku v celkovom počte 30 vyučovacích hodín za celý týždeň.

     Žiaci  prežili  pekný týždeň pri výučbe anglického jazyka s lektorom z anglicky hovoriacej krajiny. Prostredníctvom tohto zaujímavého kurzu spoznali zvyky a tradície v Anglicku, so záujmom si vypočuli rozličné príbehy, rozšírili si slovnú zásobu pri hrách a súťažiach, zdokonalili sa v gramatike pri náročnejších úlohách. Rozvíjali si aj konverzáciu pri rôznych zábavných témach. Žiaci boli nadšení zo stretnutia s pravou angličtinou, overili si svoje vedomosti a zdokonalili sa v komunikácii v anglickom jazyku. V skupine vládla vždy príjemná atmosféra, výučba prebiehala vážne i zábavne, lektor používal pri výučbe rozmanité metódy. Kurz zaujal nielen žiakov, ale aj rodičov, ktorí sa na chvíľu prišli pozrieť na priebeh hodiny .

     Nakoľko dnes poznáme dôležitosť výučby cudzích jazykov ale najviac zo všetkého oceňujeme schopnosť konverzovať v nich, chceme prezentovať  pochvalné slová  lektora  na úroveň konverzácie našich žiakov v anglickom jazyku.

     Okrem toho  bol veľmi spokojný aj so správaním žiakov, ich  motiváciou odniesť si z hodiny čo možno najviac pozitívnych  vnemov.

      Je to naozaj príjemné pre nás počuť takéto slová, ktoré dokazujú to, že sú medzi nami rodiny, ktoré môžu byť hrdé na to,  ako napredujú vo výchove svojich detí a ako si ich dieťa prináša domov chválu a radosť z dosiahnutých úspechov a že my učitelia sme súčasťou týchto úspechov.

     Týmto chceme poďakovať aj jazykovej škole N.T.E. Language School, ktorá nám zabezpečila lektora Jamesa a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v rámci hodín angličtiny počas "akčných týždňov" v sprievode "native" učiteľov angličtiny.

     Mgr. Alena Pešinová

      

     Fotogaléria:  https://zshlboka.edupage.org/photos/?gallery=80&photo=album