• Návšteva zo Švédska

    •  

     Dňa 30.10.2007 sme na našej škole privítali 55 učiteľov z mesta Örebro, vo Švédsku. Prišli presne o 10.h do spoločenskej miestnosti, kde na nich čakalo milé prekvapenie. Žiaci 2. A vyrobili malé slovenské vlajky, ktoré mali hostia na stoličkách a Simon Horváth zo 4. A vyvolal na tvárach hostí prekvapenie, údiv aj úsmev, keď predniesol uvítaciu reč a uviedol pripravený  program vo švédčine. Prítomní hostia neverili vlastným ušiam a po krátkych počiatočných rozpakoch zaznel obrovský aplauz.

     Dojímavý úvod vystriedalo vystúpenie našich prvákov, ktorí predviedli hudobno-tanečné pásmo v slovenskom aj anglickom jazyku. Žiaci 3. B zahrali slovenské ľudové piesne na flautách so sprievodom klavíra a žiaci gitarového krúžku zahrali na gitarách .

     Program sa tešil veľkému úspechu a bol milým spestrením pobytu švédskych hostí na Slovensku. Po kultúrnom programe nasledovala živá beseda o otázkach školstva, ktorá bola tlmočená do švédčiny p. Horváthom ( Simonovým oteckom) aj do angličtiny zásluhou pani učiteľky Mikavej. Riaditelia škôl si vymenili malé upomienkové predmety a potom sa hostia mohli ponúknuť pripraveným občerstvením. Na záver si pozreli celú školu aj vyučovanie – dvere mali všade otvorené.