• Učebné plány

    • šk. rok 2022/2023        
     učebný plán šk. rok 2022/2023        
       ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP.        
     Predmety I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B        
     Slovenský jazyk a literatúra 9   9   8 1 8 1 7   7   7   7          
     Nemecký jazyk a literatúra 1 2 1 2 3 2 3 2     2 1     2          
     Anglický jazyk                 3 1 3   3 1 3          
     Matematika 4   4   4   4   4   4   4   4          
     Informatika                 1   1   1   1          
     Vlastiveda                 1   1   2   2          
     Prvouka 1   1   2   2                          
     Prírodoveda                 1 1 1 1 2   2          
     Etická výchova 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Náboženská výchova 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Pracovné vyučovanie                 1   1   1   1          
     Výtvarná výchova 2   2   1   1   1   1   1   1          
     Hudobná výchova 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Telesná a športová výchova 2   2   2   2   2   2   2   2          
     SPOLU 21 2 21 2 22 3 22 3 23 2 25 2 25 1 27 0        
     23 23 25 25 25 27 26 27        
                                              
     učebný plán šk. rok 2022/2023
       ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP.
     Predmety V.A V.B VI.A VI.B VII.C   VIII.A VIII.B IX.A IX.B
     Slovenský jazyk a literatúra 5   5   5   5   4 2 4 1 5   5   5 1 5 1
     Nemecký jazyk a literatúra     2 2   2 2 3     2 2   2 3 1   2 3 2
     Anglický jazyk 3 1 3   3 1 3   3   3   3   3   3   3  
     Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 1 4 1 4 1 5 1 5 1
     Informatika 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Dejepis 1 1 1   1   1   1   1   1   1 1 2 1 2 1
     Geografia 2   2   1   1   1   1   1   1   1   1  
     Občianska náuka         1   1   1   1   1   1   1   1  
     Fyzika         2   2   1   1   2   2   1   1  
     Chémia                 2   2   2   2   1   1  
     Biológia 2   2   1   1   2   2   1   1   1   1  
     Etická výchova 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
     Náboženská výchova 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
     Technika 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
     Výtvarná výchova 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
     Hudobná výchova 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Telesná a športová výchova 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
     SPOLU 24 3 26 3 25 4 27 4 26 4 28 4 27 3 30 3 25 5 28 5
     27 29 29 31 30 32 30 33 30 33
                                              
     šk. rok 2023/2024
     šk. rok 2023/2024 ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP.
     Predmety V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.C   IX.A IX.B
     Slovenský jazyk a literatúra 5 1 5   5   5   4 1 4 1     5   5 1 5 1
     Nemecký jazyk a literatúra     2 2   2 2 3   2 2 2   2 3 2   2 3 2
     Anglický jazyk 3 1 3   3 1 3   3   3       3   3   3  
     Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1    1 4 5 1 5 1
     Informatika 1   1   1   1   1   1       1          
     Dejepis 1   1   1   1   1   1     1 1 1 2 1 2 1
     Geografia 2   2   1   1   1   1       1   1   1  
     Občianska náuka         1   1   1   1       1   1   1  
     Fyzika         2   2   1   1       2   1   1  
     Chémia                 2   2       2   1   1  
     Biológia 2   2   1   1   2   2       1   1   1  
     Etická výchova 1   1   1   1   1   1       1   1   1  
     Náboženská výchova 1   1   1   1   1   1       1   1   1  
     Technika 1   1   1   1   1   1       1   1   1  
     Výtvarná výchova 1   1   1   1   1   1       1   1   1  
     Hudobná výchova 1   1   1   1   1   1       1          
     Telesná a športová výchova 2   2   2   2   2   2       2   2   2  
     SPOLU 24 3 26 3 25 4 27 4 26 4 28 4 27 4 30 4 25 5 28 5
     27 29 29 31 30 32 31 34 30 33
                                              
     učebný plán šk. rok 2023/2024        
     šk. rok 2023/2024 ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP. ŠVP DISP.        
     Predmety I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B        
     Slovenský jazyk a literatúra 9   9   8 1 8 1 7 1 7 1 7   7          
     Nemecký jazyk a literatúra 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1     2          
     Anglický jazyk                 3   3   3 1 3          
     Matematika 4   4   4 1 4 1 4   4   4   4          
     Informatika                 1   1   1   1          
     Vlastiveda                 1   1   2   2          
     Prvouka 1   1   2   2                          
     Prírodoveda                 1   1   2   2          
     Etická výchova 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Náboženská výchova 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Pracovné vyučovanie                 1   1   1   1          
     Výtvarná výchova 2   2   2   1   1   1   1   1          
     Hudobná výchova 1   1   1   1   1   1   1   1          
     Telesná a športová výchova 2   2   2   2   2   2   2   2          
     SPOLU 21 2 21 2 22 3 22 3 25 2 25 2 25 1 27 0        
     23 23 25 25 27 27 26 27