• The Story Night

    •  

     Druhý ročník The Story Night

     Tajomná noc v AJ na ZŠ Hlboká cesta 4

      

     A je to tu! Druhý ročník The Story Night. Očakávanie, vzrušenie, noc zahalená do tajomstiev, noc čítania v anglickom jazyku. Tí, ktorí ju zažili minulý rok, sa nevedeli dočkať, tí ktorí sa zúčastnili prvý krát  boli plní zvedavých otázok. Radosť vládla v detských očiach a tvorivé ruky pedagógov zmenili školu  na „džungľu“  plnú prekvapení.

     Tento rok sme sa inšpirovali  klasikou v detskej literatúre, R. Kiplingovým majstrovským dielom The Jungle Book. Mowgli, chlapec vychovaný vlkmi a jeho zvierací priatelia, dávali veľký priestor k tvorivosti.

     Len čo slnko zapadlo, deti prichádzali do školy v rôznych zvieracích maskách. Prekĺzli na schodoch popri  veľkej palme s hojdajúcou sa opicou, predrali sa  do zborovne hustým pralesom a nezľakli sa ani medveďa „ Alúú “  ktorý  kládol deťom zvedavé otázky:

     What is your name?
     Who are you?
     How old are you?
     How are you?...

     Kto  mu nedokázal po anglicky odpovedať,  nemal šancu sa dostať na The Story Night. Medveď  „Alúú“ rozdelil  deti do piatich skupín:

     Elephant,
     Monkey,
     Snake,
     Tiger,
     Bear.  

     Nočné čítanie sa začalo.

     The Story Night je určené prevažne žiakom 4. až 7. ročníka, ale jej myšlienka chytila za srdce aj žiačky 9. ročníka. Z vlastnej iniciatívy pomáhali s realizáciou. Mirka Grožáková, Simona  Seňanová, Petra Šrámková, Simona  Števová, Lucia Vláčilová a Miška Juričková v nádherných  kostýmoch  čítali deťom príbeh a ich  výkon bol naozaj úžasný. Mladší  spolužiaci počúvali  v sústredenom tichu plynulú, čistú, pútavo prevedenú angličtinu. Starší  spolužiaci sú im vzorom  a tu priamo v akcii videli, počuli a zažili, akí môžu byť skvelí, ak budú na sebe pracovať.

     Deti poznali príbeh a to im uľahčilo pochopenie textu. Vnímali krásu  jazyka, vnímali dej ako celok. Nebolo cieľom porozumieť všetkému, ale zachytiť podstatu a  následne  spracovať to, čo ucho zachytilo, mozog si zapamätal a srdce vycítilo a potom to všetko pretaviť do krátkej súvislej anglickej prezentácie. Po vypočutí textu, deti  v skupinách riešili rôzne pracovné listy v AJ,  skladali príbeh podľa obrázkov a vytvorili prezentáciu svojho zvieraťa. Po výbornom výkone sa posilnili chutným jedlom, aby nabrali síl do plnenia ďalších úloh. Za asistencie pána  učiteľa chémie, ktorý bol  múdrym Šamanom, spoznávali silu prírody, jej magickú moc, objavovali skryté tajomstvá  vody, vzduchu, zeme a čarovných práškov.

     Veľká vďaka patrí obetavým rodičom Spurným, ktorí pripravili  pre deti  skúšku  vynaliezavosti a  odvahy. Družstvo, ktoré správne poskladalo úvodnú indíciu, sa dozvedelo, že sa  v džungli usídlil nebezpečný pavúk, ktorý  vytvoril siete po celej škole. A tak sa začala namáhavá cesta za dobrodružstvom. Bolo treba preliezť cez otvor v sieti, pomáhať si navzájom. Bez priateľskej pomoci by sa nedostal každý na druhu stranu a bez neho by zase nebolo možné splniť celú úlohu. Každý člen tímu bol dôležitý. Ďalšie siete bolo nutné podliezť a nakoniec so zaviazanými očami vstúpiť do záhadného priestoru, kde zvuky divých zvierat, chlad a tma naháňali strach. Ale mierumilovný medveď „Alúú“ pomáhal deťom prekonať strach a viedol odvážnych  až k sídlu pavúka, ktorý skrýval v sebe farebné indície. Ako inak, všetko sa dialo iba v AJ.  Každá skupina svoje úlohy zvládla a tak sa naši malí zvierací kamaráti dozvedeli, že sa všetci  stretneme v máji na zmrzline.

     Nadšenie vystriedala únava, bol čas ponoriť sa do spacích vakov a sledovať rozprávku o malom chlapcovi na DVD a počúvať anglický jazyk aj pri zaspávaní.

     Noc trvala veľmi krátko. Ranné lúče  prebudili spáčov, na ktorých čakali raňajky, ktoré zabezpečili pedagógovia a rodičia.

     Celá akcia nočného tvorivého čítania bola mimoriadne vydarená. Vďaka patrí  všetkým pedagógom, ktorí pomáhali zrealizovať túto skvelú akciu a rodičom Spurným.

     Cieľom tohto projektu bolo  vzbudiť u žiakov záujem o čítanie v anglickom jazyku, vytvárať kladný vzťah ku knihám, rozvíjať rečový prejav a slovnú zásobu žiakov, mať kladný vzťah ku škole ako k inštitúcii, kde sa dajú tráviť príjemné chvíle a zaujímavé aktivity.

      

     Realizačný tím: Gunda Mikava, Alena Pešinová, Katarína Staudtová, Silvia Balcová. Marcel Brenkus, Katarína Fajnorová, Oľga Paulusová, Igor Gosiorovský, Mária Ferenčičová,  rodičia Spurní.

      

     Fotogaléria: https://zshlboka.edupage.org/photos/?gallery=102&photo=album