• Návšteva zo Švédska

    •  


      

      

      

     Návšteva zo Švédska 2008/2009

                 Koncom októbra, už po druhýkrát, prišla k nám návšteva zo severu Európy, zo Švédska. 23 učiteľov sa zaujímalo o systém nášho základného školstva, o výuku cudzích jazykov, o status učiteľa v našej spoločnosti. Na pôde školy ich srdečne privítala riaditeľka školy a žiak piateho ročníka, ktorý sa k nim prihovoril ich rodnou švédštinou. Najmladší žiaci, prváci, pozdravili návštevu pásmom piesní, tancov a scénok. Prelínala sa v nich slovenčina s nemčinou a angličtinou.

     Švédski učitelia boli prekvapení, koľko sa žiaci naučili za dva mesiace v cudzom jazyku. Nešetrili slovami chvály. Keď osem flautistov takmer profesionálne zahralo repertoár skupiny ABBA, málo ktoré oko našich hostí ostalo suché. Na každé číslo reagovali spontánne, veľkým potleskom. V rámci diskusie boli zvedaví na všetko, čo sa týkalo systému nášho školstva, výuky jazykov, prijímania žiakov na školu, poplatkov, voľno časových aktivít, fungovania ŠKD.

     Po malom občerstvení si pozreli priestory školy a zúčastnili sa vyučovania. Odchádzali od nás veľmi spokojní a zároveň sme dostali pozvanie, aby sme i my navštívili ich krajinu a zahájili s nimi aj spoluprácu. Táto návšteva nás utvrdila v jednom. Nielen Európa má čo ponúknuť nám, ale i my máme čo ponúknuť Európe a nemusíme sa za to veru hanbiť.

     Fotogaléria: http://zshlboka.edupage.org/photos/?gallery=64&photo=album