• Živá voda

    •  

     Živá voda bol spoločný projekt našej základnej školy a neziskovej organizácie Národný trust Slovenska zameraný na revitalizáciu studničky na Hlbokej ceste. Národný trust sa staral o obnovu studničky, jej rekonštrukciu, naši žiaci mali propagovať rekonštrukciu v širokej verejnosti tým, že zapoja do projektu rodičov, starých rodičov i ostatných občanov Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. Žiaci 1. aj 2. stupňa vytvorili množstvo rôznych výkresov, plagátov, modelov, makiet, ilustrovali povesti R. Mórica Studnička so živou vodou, oslovili známych aj starých rodičov, aby získali informácie z histórie studničky. Ich písomné práce boli malé literárne diela z histórie aj súčasnosti. Niektoré makety a modely boli veľmi originálne, plné fantázie a dokonale vystihovali podstatu projektu. Žiaci historického krúžku pravidelne sledovali rekonštrukciu studničky aj jej opätovnú devastáciu, čo malo za následok aj negatívne postrehy a názory žiakov na adresu Národného trustu. V konečnom dôsledku aj negatívna skúsenosť je skúsenosť a žiaci takto riešili reálnu životnú situáciu Všetky práce boli vystavené v spoločenskej miestnosti a najlepšie odmenené za účasti zástupcov mestskej časti z oddelenia životného prostredia a zástupcov Národného trustu. Neuskutočnilo sa slávnostné „otvorenie“ studničky ako bolo pôvodne plánované.

      

     Viac obrázkov nájdete na:

     http://zshlboka.edupage.org/photos/?gallery=62&photo=album