• Prednes poézie a prózy v KNS

    •  

     PREDNES POÉZIE A PRÓZY V NEMECKOM JAZYKU V KARPATSKO-NEMECKOM SPOLKU

      

      

     Dňa 7.11.2007 o 14:00 hodine sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 26 žiakov našej školy. Medzi sebou súťažili žiaci z týchto škôl: ZŠ Hlboká, Za kasárňou, ZŠ a Gymnázium Vazovova a Gymnázium Mercury. Súťažilo sa v týchto kategóriách:

     1. kategória: žiaci 2.-4. ročníka ZŠ
     2. A-kategória: žiaci 5.-6. triedy ZŠ
     3. B-kategória: žiaci 7.-9. triedy ZŠ
     4. C-kategória: maturanti

      

     Úroveň a jazyková pripravenosť našich žiakov bola veľmi dobrá, o čom svedčí aj ich umiestnenie:

     1.kategória:      1. miesto –    Martina Janšáková (3.ročník)
                                                          Lujza Hostačná (4. ročník)

                                  2. miesto -   Alžbeta Angstová (4. ročník)

                                                       Leo Čunderlík (4. ročník)

                                  3. miesto -   Barbora Tallová (3. ročník)

                                                     Juraj Cesnak (3. ročník)

                                                      Viktória Latarija (4. ročník)

                                                     Miriana Šípová (4. ročník)

                                                     Pavol Achberger (4. ročník)

      

     2. kategória:      1. miesto -   Andrea Lazorová (5. ročník)

                                  2. miesto -   Petra Šimková (6. ročník)

                                  4. miesto -   Paula Janšáková (6. ročník)

      

     3. kategória:        2. miesto -   Natália Janeková (7. ročník)

                                  4. miesto -   Ema Stoličná (8. ročník)

                                  6. miesto -   Annamária Janeková (7. ročník)

                                                       Rebecca Schreiberová (7. ročník)

                                  7. miesto -   Simona Seňanová (7. ročník)

                                  8. miesto -   Lucia Vláčilová (7. ročník)

      

     Súťaže sa zúčastnili, diplom a vecné ceny získali aj títo žiaci našej školy: Martin Jurík, Michaela Leinwatherová, Samuel Malík, Dominika Dvorecká, Ľuboš Perniš, Viktória Zorničková, Vanesa Krištúfková, Kevin Krátky.

      

               Akcie sa zúčastnilo aj mnoho rodičov a členov Karpatsko-nemeckého spolku, ktorí deti za ich skvelý výkon odmenili veľkým potleskom. Akcia sa uskutočňuje každoročne a ako vždy bola veľmi úspešná.

               Za nácvik, jazykovú prípravu, doprovod a morálnu podporu boli zodpovedné vyučujúce nemeckého jazyka: Ing. Renata Rabelová, Mgr. Anna Klimešová a Mgr. Renáta Chrtianska.

      

     Fotogaléria: http://zshlboka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=40