• Europa-Kinderland

    •  

          V dňoch 27.3.-1.4.2007 sa konal medzinárodný workshop Europa– Kinderland, pri príležitosti 50. výročia založenia Európskej únie, za účasti ministrov zahraničných vecí krajín EU v Brémach. Z každej európskej krajiny boli pozvaní jeden chlapec a jedno dievča. Z našej školy letecky cestovala do Brém a reprezentovala Slovenskú republiku, Petra Šimková spolu s p. uč. Rabelovou. Počas pobytu deti poznávali Brémy, vznikali nové „európske“ priateľstvá a hlavne spoločne usilovne nacvičovali pieseň „Kleine Europäer“ Malí Európania, pod vedením známeho autora detských piesní Rolfa Zukowského, spolu s Nemeckým komorným filharmonickým orchestrom. Program, ktorý predviedli pre 27 ministrov zahraničných vecí mal veľký úspech a deti zožali obrovský aplauz. Napriek tomu, že materinský jazyk detí bol rôzny všetci si rozumeli(učia sa nemecký jazyk). Petra sa stretla aj našim ministrom zahraničných vecí. Dôstojne reprezentovala nie len našu školu, ale aj Slovensko.

      

     Fotogaléria: http://zshlboka.edupage.org/photos/?gallery=21&photo=album