• 250. výročie W. A. Mozarta

    •  

      

          Celá Európa si v tomto roku pripomína výročie narodenia velikána klasickej hudby, „zázračného dieťaťa“ zo Salzburgu, W. A. Mozarta,  radom kultúrnych podujatí.
          V rámci týchto osláv sa dňa 21. novembra 2006 spoločenskou miestnosťou našej školy, ZŠ Hlboká cesta 4, niesli radostné tóny spevohry od W. A. Mozarta, Bastien a Bastienka. Predstavenia sa zúčastnilo 292 žiakov od prvého po deviaty ročník, organizačne boli rozdelení do troch časových termínov.
          Stali sme sa touto formou účastníkmi novátorského projektu „1. ročník spevohry pre deti“. V spevohre účinkovali mladí speváci, poslucháči Vysokej školy múzických umení, komorný orchester Musica Aeterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom. Réžiu a slovenské dialógy urobil Mgr. Art. Jaroslav Pehal, ktorý bol zároveň aj sprostredkovateľom predstavenia. Kostými a scénu pripravila Ida Pehalová, naša bývalá žiačka. Predstavenie bolo o to hodnotnejšie, že jedine na našej škole z celej koncertnej šnúry tohto vystúpenia hrala živá hudba a deťom bol predstavený dobový hudobný nástroj čembalo, na ktorý hral Peter Guľas.
          Hudba v spevohre oplývala detskou radosťou, nevinnosťou a ľahkosťou (rokokový štýl spevohry), preto bola pochopená aj deťmi mladšieho školského veku, žiakmi 1. stupňa. Samotný Mozart ju skomponoval ako dvanásťročný. Deti boli zapájané do deja, všetci si zaspievali „áriu Colasa“ (čarodejníka), ktorú nacvičili na vyučovacích hodinách hudobnej výchovy. Pútavý dej plný humoru, pekné historické kostými a Mozartova hudba svojou povahou určená pre deti, zanechali v našich žiakoch hlboký umelecký zážitok.

      

     Fotogaléria: http://zshlboka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=35