• Supertrieda

    •  

          Projekt Supertrieda je vytvorený ako doplnok učebných osnov v predmete hudobná výchova. Vedie deti k tvorivosti, utužuje kolektív, prináša novú kvalitu vnímania umenia a hodnôt prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Má šancu stať sa alternatívou k pasívnemu príjmu konzumného umenia. Projekt Supertrieda vznikol na báze spolupráce pedagógov, psychológov a umelcov.Pod vedením učiteľa mali žiaci nacvičiť hudobno-scénické predstavenie a zaznamenať ho vo forme videoklipu. Na výrobe sa musela podieľať celá trieda.
          Všetky podmienky splnila naša 4.B trieda, ktorá pod vedením triednej učiteľky pripravila, nacvičila, predviedla a zaznamenala videokamerou pásmo hudby, spevu a tanca, doplnené hudobnými nástrojmi a zúčastnila sa súťaže. V celoštátnom internetovom hlasovaní sme získali 12. miesto a pri živej prezentácii, kde žiaci okrem spevu, tanca mali pripravené aj vlastné kulisy, sme získali mimoriadnu pochvalu za autentický prejav, spontánnosť a pôvodné piesne. “Supertrieda“ 4.B účinkovala aj v rannom magazíne STV.

      

     Video: http://www.supertrieda.sk/videa/?id=39