Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Naše úspechy

2017/2018

Prednes poézie a prózy v NEJ - celoslovenské kolo  

I. kategória, POÉZIA

 • Linda Lednárová, 1. miesto

 

I. kategória, PRÓZA

 • Hana Sobotová, 1. miesto

 

II. kategória, POÉZIA

 • Adela Cyprichová, 2. miesto

 

Talentovaná mládež 2017 

Čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu hl. mesta SR Bratislavy

 

Staromestská liga  

Futbal

 • ZŠ Hlboká, 2. miesto

 

Územná súťaž družstiev prvej pomoci  

DZM II. stupňa

 • ZŠ Hlboká , 3. miesto
  • Svetlana Polónyová, Bibiána Michalíková, Melisa Činčurová, Hana Haviarová, Lucia Kaššovicová, Tamara Lacková, Tamara Kollárová

 

Ľahká atletika - okresné kolo  

dievčatá

 • Patrícia Horváthová, skok do výšky, 2. miesto
 • Viola Nikolayeva, beh na 800 m, 2. miesto
 • Patrícia Horváthová, beh na 300 m, 3. miesto

 

chlapci

Patrik Vajel, hod kriketovou loptičkou, 2. miesto

 

Florbal - okresné kolo

Kategória  - staršie žiačky

 • ZŠ Hlboká - 2. miesto

 

Biologická olympiáda - okresné kolo

Kategória F - starší žiaci

 • ZŠ Hlboká - 1. miesto (Linda Antalová, Uljana Bulavina, Margaréta Horňáková, Kristína Kováčová)

 

Spoznajme Európu - okresné kolo

 • ZŠ Hlboká - 3. miesto (Ema Kopnická, Matúš Mulík, Ivan Alexander Vereš)

 

PIKOPRETEK
matematicko-športová súťaž škôl Bratislavského kraja (27 škôl)

Kategória 5

 • Matej Buzgó, Tomáš Lalik, Pavol Medveczky, Stela Nemečkayová, 6. miesto

 

Slávik Slovenska 2018 - okresné kolo

I. kategória

 • Dorota Medveczká, 1. miesto

 

Bratislavské metamorfózy - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 64. Hviezdoslavov Kubín

POÉZIA, I. kategória

 • Felix Kokinda, 3. miesto

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  POÉZIA, I. kategória

 • Felix Kokinda, 1. miesto

 

 

Geografická olympiáda - okresné kolo

G kategória

 • Adela Benčová, úspešná riešiteľka
 • Stela Nemečkayová, úspešná riešiteľka

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

PRÓZA, I. kategória

 • Robin Moravanský, 1. miesto
 • 2. miestoHana Sobotová, 2. miesto
 • Linda Lednárová, 3. miesto
 • Maxim Striško, 3. miesto
 • Svetlana Polónyová, čestné uznanie za umelecký prednes

 

POÉZIA, I. kategória

 • Felix Kokinda, 1. miesto
 • Róbert Cyprich, 2. miesto
 • David Zwach, 3. miesto
 • Ashly Galbavá, 3. miesto

 

Pytagoriáda - okresné kolo (predbežné výsledky)

P3

 • Zdenko Šulek, 2. miesto, 22 bodov, úspešný riešiteľ

P4

 • Michal Bátovský, 20 bodov, úspešný riešiteľ
 • Lukáš Bohunický, 19 bodov, úspešný riešiteľ
 • Lea Slobodová, 18 bodov, úspešná riešiteľka
 • Adam Sliš, 18 bodov, úspešný riešiteľ

P5

 • Nicol Cíleková, 21 bodov, úspešná riešiteľka
 • Marina Korošová, 21 bodov, úspešná riešiteľka

P8

 • Jakub Farkaš, 20 bodov, úspešný riešiteľ

 

MatX - online internetová tímová súťaž z matematiky 

Kategória 9. ročník ZŠ (79 družstiev z Českej a Slovenskej republiky)

 • ZŠ Hlboká - 1. miesto (Lukáš Katona, Patrik Vajgel, Jakub Ďurko, Timotej Cesnak)

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo 

Kategória 1B

 • Patrik Vajgel, 2. miesto

 

Kategória 1C

 • Daniel Antala, 2. miesto

 

Matematická olympiáda - okresné kolo 

Kategória Z5

 • Adela Benčová, 9 bodov, úspešná riešiteľka
 • Šimon Vančík, 9 bodov, úspešný riešiteľ

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo 

Kategória 1A

 • Simona Sikelová, 3. miesto

 

Kategória 1B

 • Patrik Vajgel, 1. miesto

 

Šaliansky Maťko - okresné kolo 

I. kategória

 • Linda Lednárová, 3. miesto

 

Pytagoriáda - školské kolo 

P3

 • Zdenko Šulek, 17 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK

P4

 • Michal Chudý, 25 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Michal Bátovský, 25 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Lukáš Bohunický, 24 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Adam Sliš, 24 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Teodor Hvozdík, 23 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Lea Slobodová, 23 bodov, úspešná riešiteľka, postup do OK
 • Adam Latečka, 23 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Samuel Rakús, 23 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Šimon Hriadel, 23 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Vanda Vojtášková, 22 bodov, úspešná riešiteľka, postup do OK
 • Michal Sivák, 22 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Félix Kokinda, 21 bodov, úspešný riešiteľ
 • Simona Lukáčová, 21 bodov, úspešná riešiteľka
 • Michael Šechny, 20 bodov, úspešný riešiteľ
 • Viktória Ragáčová, 9 bodov, úspešná riešiteľka

P5

 • Marina Korošová, 18 bodov, úspešná riešiteľka, postup do OK
 • Paulína Suhajová, 18 bodov, úspešná riešiteľka, postup do OK
 • Nicol Cíleková, 18 bodov, úspešná riešiteľka, postup do OK
 • Soňa Dolníková, 17 bodov, úspešná riešiteľka
 • Kristína Kováčová, 17 bodov, úspešná riešiteľka
 • Hana Petrovská, 13 bodov, úspešná riešiteľka

P7

 • Ivan Alexander Vereš, 20 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK
 • Ema Kopnická, 12 bodov, úspešná riešiteľka 

P8

 • Jakub Farkaš, 24 bodov, úspešný riešiteľ, postup do OK

 

Vybíjaná - okresné kolo

Kategória najmladší žiaci

 

 

Prednes poézie a prózy v KNS  

I. kategória

 • Šimon Gašparík, 1. miesto

 

II. kategória

 • Dominika Gajdošová, 1. miesto
 • Hana Sobolová, 1. miesto
 • Michal Bátovský, 3. miesto

 

III. kategória

 • Nina Cupaníková, 3. miesto
 • Adela Cyprichová, 3. miesto

 

regionálna matematická súťaž pre žiakov II. st. ZŠ
Matboj

kategória 9

 

·  ZŠ Hlboká, 3. miesto

·   Lukáš Katona, Jakub Ďurko, Patrik Vajgel, Jakub Antoš

 

Všetci nižšie uvedení žiaci sú úspešnými riešiteľmi

Drobec

V kategórii  Drobci súťažilo 11 765 súťažiacich
Priemer získaných bodov je 36,66 (zo 72); medián je 36.
Plný počet bodov dosiahli 356, úspešných riešiteľov je 3 303 (28,1%). 

 

·     746. - 1356.     Adam Šafin, 3. A; 60,00 bodov, 94. percentil 

·   746. - 1356.     Jakub Štefány, 3. A; 60,00 bodov, 94. percentil         

·   1753. - 2395.   Vasil Hriešik Brabo, 2. A; 52,00 bodov, 85. percentil 

·   1753. - 2395.   Dorota Medveczká, 3. B; 52,00 bodov, 85. percentil  

·   1753. - 2395.   Nikolka Tajcnárová, 2. A; 52,00 bodov, 85. percentil 

·   2503. - 3180.   Tamara Čierna, 3. B; 48,00 bodov, 79. percentil        

·   2503. - 3180.   Matúš Sekerák, 3. B; 48,00 bodov, 79. percentil        

·   2503. - 3180.   Bruno Urban, 3. A; 48,00 bodov, 79. percentil

 

Bobrík

V kategórii Bobríci súťažilo 17 980 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 349, úspešných riešiteľov je 6 299 (35,0%). 
Priemer získaných bodov je 50,50 (z 96); medián je 52.

·   553. - 1303.     Soňa Dolníková, 5. A; 84,00 bodov, 97. percentil      

·   553. - 1303.     Stela Nemečkayová, 5. B; 84,00 bodov, 97. percentil

·   553. - 1303.     Šimon Vančík, 5. A; 84,00 bodov, 97. percentil         

·   553. - 1303.     Vanda Vojtášková, 4. A; 84,00 bodov, 97. percentil   

·   1316. - 1515.   Teodor Hvozdík, 4. B; 80,00 bodov, 93. percentil      

·   1548. - 2119.   Kristína Kováčová, 5. A; 76,00 bodov, 91. percentil   

·   2211. - 3280.   Lukáš Cisár, 4. B; 72,00 bodov, 88. percentil 

·   2211. - 3280.   Michal Chudý, 4. B; 72,00 bodov, 88. percentil          

·   2211. - 3280.   Felix Kokinda, 4. A; 72,00 bodov, 88. percentil          

·   2211. - 3280.   Simona Tereza Lukáčová, 4. C; 72,00 bodov, 88. percentil   

·   2211. - 3280.   Viktória Ragáčová, 4. C; 72,00 bodov, 88. percentil  

·   2211. - 3280.   Michael Šechny, 4. B; 72,00 bodov, 88. percentil      

·   3330. - 3816.   Adam Sliš, 4. C; 68,00 bodov, 81. percentil   

·   3925. - 5131.   Michal Bátovský, 4. B; 64,00 bodov, 78. percentil      

·   3925. - 5131.   Ulyana Bulavina, 5. A; 64,00 bodov, 78. percentil      

·   3925. - 5131.   Jolana Gajarská, 4. B; 64,00 bodov, 78. percentil      

·   3925. - 5131.   Pavol Medveczky, 5. B; 64,00 bodov, 78. percentil    

·   5248. - 6299.   Alex Debrecký, 4. A; 60,00 bodov, 71. percentil        

·   5248. - 6299.   Michaela Dudášová, 4. B; 60,00 bodov, 71. percentil

·   5248. - 6299.   Michal Gašparík, 4. B  60,00 bodov, 71. percentil      

·   5248. - 6299.   Agáta Libuše Horáková, 4. A   60,00 bodov, 71. percentil      

·   5248. - 6299.   Paulína Štecková, 4. A; 60,00 bodov, 71. percentil    

·   5248. - 6299.   Viktória Tajcnárová, 4. A; 60,00 bodov, 71. percentil 

·   5248. - 6299.   Líza Zemanová, 4. C; 60,00 bodov, 71. percentil       

 

Benjamín

V kategórii Benjamíni súťažilo 17 283 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 75, úspešných riešiteľov je 4 695 (27,2%). 
Priemer získaných bodov je 39,90 (z 80); medián je 40,03.

·   585. - 931.       Lucia Kollárová, 6. A; 66,68 bodov, 97. percentil       

·   585. - 931.       Ivan Alexander Vereš, 7. A; 66,68 bodov, 97. percentil         

·   1429. - 1682.   Ema Kopnická, 7. A; 61,35 bodov, 92. percentil        

·   1710. - 2037.   Martin Kollár, 7. A; 60,02 bodov, 90. percentil

·   2247. - 2334.   Amira Obadiová, 6. A; 57,68 bodov, 87. percentil      

·   2335. - 2524.   Daniel Luknár, 6. A; 57,35 bodov, 86. percentil         

·   3046. - 3389.   Erich Palšovič, 7. A; 54,69 bodov, 82. percentil         

·   3046. - 3389.   Matej Sivák, 7. A; 54,69 bodov, 82. percentil 

·   3844. - 4072.   Jana Veronika Verešová, 6. A; 52,02 bodov, 78. percentil     

·   4215. - 4642.   Isabella Jung, 7. A; 50,69 bodov, 76. percentil          

·   4215. - 4642.   Bibiána Michalíková, 7. A; 50,69 bodov, 76. percentil

·   4643. - 4649.   Tamara Lacková, 7. A; 50,68 bodov, 73. percentil                 

 
Kadet

V kategórii Kadeti súťažilo 14 687 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 121, úspešných riešiteľov je 5 094 (34,7%). 
Priemer získaných bodov je 42,58 (z 80); medián je 43,02.

·   225. - 498.       Lukáš Katona, 9. A; 73,34 bodov, 98. percentil          

·   584. - 777.       Nina Podhradská, 9. A; 69,34 bodov, 96. percentil    

·   955. - 1265.     Daniel Antala, 8. A; 66,68 bodov, 94. percentil          

·   955. - 1265.     Dominika Kubicová, 9. A; 66,68 bodov, 94. percentil 

·   1565. - 1594.   Sebastian Klein, 8. A; 63,01 bodov, 89. percentil       

·   1601. - 1905.   Jakub Ďurko, 9. A; 62,68 bodov, 89. percentil

·   2202. - 2435.   Patrik Vajgel, 9. A; 60,02 bodov, 85. percentil

·   3965. - 4051.   Vladimír Machalík, 9. A; 53,36 bodov, 73. percentil