Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Akcie, projekty - 2016/2017

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO - exkurzia

V stredu 28.06. 2017 sme sa so žiakmi 5.A a 5.B zúčastnili exkurzie v najväčšom vodnom diele na Dunaji - Vodnom diele Gabčíkovo, ktorého súčasťou je aj vodná elektráreň. Ročne sa v nej vyrobí 10% z celkovej spotreby elektrickej energie na Slovensku. Žiaci mali možnosť vidieť technologický postup výroby hydroenergie, ako aj dve plavebné komory, cez ktoré sa preplavujú plavidlá nielen z podunajských štátov, ale aj z ostatných štátov Európy. V objekte elektrárne sme videli 8 hydrogenerátorov, 8 turbín (každú vážiacu 1 225 ton), riadiace centrum, ako aj vodné víry pod turbínami. Pozreli sme sa aj do najhlbšieho bodu elektrárne, kde sme na nachádzali hlboko pod úrovňou vodnej hladiny Dunaja.

Na záver exkurzie sa nám podarilo vidieť dve lode práve prechádzajúce cez plavebnú komoru, čo sa žiakovi Lucasovi Plassmannovi z 5.B podarilo zachytiť v nádhernom časozbernom videu.