Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Testovanie 9

Celoplošné testovanie deviatakov


Výsledky certifikačných meraní 

(2003 - 2007: Monitor 9; 2008 - 2018: Testovanie 9)

2018

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
(%)

Matematika

77,4

55,9 

+21,5 

98,0

Slovenský jazyk a literatúra

77,3

63,0 

+14,3 

 97,4

2017

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
(%)

Matematika

62,5

56,4 

+6,1 

72,9

Slovenský jazyk a literatúra

70,7

61,2 

+9,5 

89,5 

2016

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
(%)

Matematika

60,0

52,8

+ 8,2

74,6 

Slovenský jazyk a literatúra

70,7

62,6

+ 8,1

 87,2

2015

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
(%)

Matematika

61,3

52,7

+ 8,6

80,1

Slovenský jazyk a literatúra

66,9

62,6

+ 4,3

73,7

2014

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
(%)

Matematika

56,4

54,7

+ 1,7

60,3

Slovenský jazyk a literatúra

74,2

62,0

+ 12,2

94,4

2013

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
(%)

Matematika

60,8

60,1

+ 0,7

53,3

Slovenský jazyk a literatúra

75,2

67,5

+ 7,7

86,6

2012

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

Percentil školy (koľko % škôl dosiahlo horší výsledok ako naša)
(%)

Matematika

65,7

57,5

+ 8,2

79,7

Slovenský jazyk a literatúra

66,1

54,5

+ 11,6

92,4

2011

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

55,0

52,9

+ 2,1

 

Slovenský jazyk a literatúra

67,4

58,2

+ 7,2

 

2010

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

72,9

60,1

+ 12,8

 

Slovenský jazyk a literatúra

79,1

67,6

+ 11,5

 

2009

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

62,5

53,0

+ 9,5

 

Slovenský jazyk a literatúra

72,8

61,3

+ 11,5

 

2008

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

58,9

56,3

+ 2,6

 

Slovenský jazyk a literatúra

56,8

58,1

- 1,3

 

2007

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

61,0

61,2

- 0,2

 

Slovenský jazyk a literatúra

64,9

67,1

- 2,2

 

2006

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

69,6

61,4

+ 8,2

 

Slovenský jazyk a literatúra

83,2

81,2

+ 2,0

 

2005

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

74,8

65,1

+ 9,7

 

Slovenský jazyk a literatúra

78,9

71,1

+ 8,8

 

2004

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

62,9

45,0

+ 17,9

 

Slovenský jazyk a literatúra

87,2

80,0

+ 7,2

 

2003

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
(%)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
(%)

Rozdiel oproti celoslovenskému priemeru

(%)

 

Matematika

58,2

55,0

+ 3,2

 

Slovenský jazyk a literatúra

79,6

76,6

+ 3,0