Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Naše úspechy

2016/2017

Územná súťaž družstiev prvej pomoci  

DZM II. stupňa

 • ZŠ Hlboká, 3. miesto

 

 

Ľahká atletika - krajské kolo  

dievčatá

 

 

Prednes poézie a prózy v NEJ - celoslovenské kolo  

I. kategória, PRÓZA

 • Michal Bátovský, 3. miesto

 

I. kategória, POÉZIA

 • Dominika Gajdošová, 3. miesto

 

II. kategória, PRÓZA

 • Helena Bačková, 1. miesto

 

II. kategória, POÉZIA

 • Lucas Plassmann, 3. miesto

 

Šaliansky Maťko - obvodné kolo

III. kategória 

 • Ivan Vereš, 2. miesto

 

Biologická olympiáda - obvodné kolo

Kategória F - starší žiaci

 • Adela Cyprichová, Erna Dohnáliková, Mária Kollárová, Amira Obadiová,  Alex Žigo, 1. miesto

 

 

Ľahká atletika - obvodné kolo  

dievčatá

 

Slávik Slovenska 2017 - obvodné kolo

III. kategória

 

Matematická olympiáda - obvodné kolo

Kategória Z6

 • Mária Kollárová, 12 bodov, úspešná riešiteľka
 • Ivan Vereš, 10 bodov, úspešný riešiteľKategória Z7

 • Daniel Antala, 14 bodov, úspešný riešiteľ

 

Kategória Z8

 • Lukáš Katona, 16 bodov, úspešný riešiteľ

 

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

I. kategória  

Poézia:

 • Félix Kokinda, 2.miesto

 

Pytagoriáda - obvodné kolo 

P3

 • Šimon Hriadeľ, 23 bodov, 1. miesto, úspešný riešiteľ
 • Samuel Rakús, 20 bodov, 5. miestro, úspešný riešiteľ
 • Adam Sliš, 20 bodov, 7. miesto, úspešný riešiteľ
 • Vanda Vojtášková,  20 bodov, 8. miesto, úspešná riešiteľka
 • Michael Šechny, 16 bopdov, 13. miesto, úspešný riešiteľ


P5

 • Šimon Borovský, 21 bodov, 4. miesto, úspešný riešiteľ
 • František Šulek, 17 bodov, 19. miesto, úspešný riešiteľ

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

Kategória 1A

 • Lucas Plasmann, úspešný riešiteľKategória 1B

 • Patrik Vajgel, úspešný riešiteľ

Geografická olympiáda - obvodné kolo

Kategória G

 • František Šulek, 1. miesto, úspešný riešiteľ
 • Lea Wagnerová, úspešná riešiteľka

 

Matematická olympiáda - obvodné kolo

Kategória Z5

 • František Šulek, 10 bodov, úspešný riešiteľ
 • Erna Dohnáliková, 9 bodov, úspešná riešiteľka
 • Šimon Borovský, 9 bodov, úspešný riešiteľ
 • Mária Kollárová, 9 bodov, úspešná riešiteľkaKategória Z9

 • Michal Redhammer, 22 bodov, úspešný riešiteľ
 • Tomáš Medveczky, 15 bodov, úspešný riešiteľ
 • Matej Medveczky, 13 bodov, úspešný riešiteľ

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - obvodné kolo

Kategória 1A

 • Lucas Plasmann, 2. miesto, úspešný riešiteľKategória 1B

 • Patrik Vajgel, 1. miesto, úspešný riešiteľ

 

Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im druhý život

 • ZŠ Hlboká, 1. miesto

 

 

Bobrík

V kategórii Bobríci súťažilo 15 486 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 180, úspešných riešiteľov je 3 661 (23,6%).
Priemer získaných bodov je 44,19; medián je 44.

 • 1. - 180., Šimon Vančík, 4. A; 96,00 bodov, 100. percentil
 • 467. - 676., Stela Nemečkayová, 4. B; 84,00 bodov, 97. percentil
 • 921. - 937., Lukáš Cisár, 3. B; 79,00 bodov, 94. percentil
 • 954. - 1374., Lujza Čarakčievová, 4. B; 76,00 bodov, 94. percentil
 • 954. - 1374., Pavol Medveczky, 4. B; 76,00 bodov, 94. percentil
 • 1391. - 1401., Emma Vranová, 3. C; 74,00 bodov, 91. percentil
 • 1769. - 2273., Šimon Hradel, 3. A; 68,00 bodov, 89. percentil
 • 1769. - 2273., Adam Sliš, 3. C; 68,00 bodov, 89. percentil
 • 1769. - 2273., Vanda Vojtášková, 3. A; 68,00 bodov, 89. percentil
 • 2346. - 2917., Adam Latečka, 3. A; 64,00 bodov, 85. percentil
 • 2346. - 2917., Šimon Mereš, 4. B; 64,00 bodov, 85. percentil
 • 3004. - 3036., Michael Šechny, 3. B; 61,00 bodov, 81. percentil
 • 3037. - 3661., Júlia Bačková, 3. B; 60,00 bodov, 80. percentil
 • 3037. - 3661., Viktória Ragáčová, 3. C; 60,00 bodov, 80. percentil
 • 3037. - 3661., Peter Staš, 4. B; 60,00 bodov, 80. percentil
 • 3037. - 3661., Alexander Šenkovič, 3. C; 60,00 bodov, 80. percentil

 

Benjamín

V kategórii Benjamíni súťažilo 20 615 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 112, úspešných riešiteľov je 4 782 (23,2%).
Priemer získaných bodov je 36,24; medián je 33,37.

 • 987. - 1148., Šimon Borovský, 5. A; 68,01 bodov, 95. percentil
 • 1160. - 1408., Matej Sivák, 6. A; 66,68 bodov, 94. percentil
 • 1456. - 1475., Sebastian Klein, 7. A; 65,34 bodov, 93. percentil
 • 1593. - 1687., Erich Palšovič, 6. A; 64,01 bodov, 92. percentil
 • 1778. - 2011., Daniel Antala, 7. A; 62,68 bodov, 91. percentil
 • 2844. - 3074., Adam Kollár, 6. A; 57,35 bodov, 86. percentil
 • 2844. - 3074., Valentína Prociková, 7. A; 57,35 bodov, 86. percentil
 • 3471. - 3490., Ivan Alexander Vereš, 6. A; 55,02 bodov, 83. percentil
 • 3708. - 3731., Jakub Meszároš, 7. A; 54,68 bodov, 82. percentil
 • 4326. - 4396., František Šulek, 5. B; 51,02 bodov, 79. percentil
 • 4417. - 4748., Jakub Farkaš, 7. A; 50,69 bodov, 79. percentil
 • 4749. - 4755., Ivan Haršáni, 7. A; 50,68 bodov, 77. percentil

 

Kadet

V kategórii Kadeti súťažilo 14 347 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 133, úspešných riešiteľov je 5 292 (36,9%).
Priemer získaných bodov je 44,18; medián je 44,03.

 • 215. - 304., Michal Redhammer, 9. A; 74,67 bodov, 99. percentil
 • 570. - 640., Lukáš Katona, 8. A; 70,67 bodov, 96. percentil
 • 666. - 848., Matej Medveczky, 9. A; 69,34 bodov, 95. percentil
 • 867. - 1148., Tomáš Medveczky, 9. A; 68,01 bodov, 94. percentil
 • 1162. - 1293., Martin Semris, 8. A; 66,68 bodov, 92. percentil
 • 1463. - 1467., Patrik Vajgel, 8. A; 64,67 bodov, 90. percentil
 • 1494. - 1695., David Brandšteter, 9. A; 64,01 bodov, 90. percentil
 • 1494. - 1695., Adam Danko, 8. A; 64,01 bodov, 90. percentil
 • 2631. - 2867., Vladimír Machalík, 8. A; 58,68 bodov, 82. percentil
 • 4469. - 4841., Jakub Ďurko, 8. A; 52,02 bodov, 69. percentil
 • 5220. - 5263., Karol Procik, 9. A; 50,68 bodov, 64. percentil

 

Hovorme o jedle

Odkiaľ jedlo pochádza  

 


Prednes poézie a prózy v NEJ - celoslovenské kolo  

I. kategória, PRÓZA

 • Helena Bačková, 1. miesto

 

Majstrovstvá Európy v show dance

kat. formácie juniorov