Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

 

 

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 5-2016
sa uskutoční 23. novembra  2016

  na  vybraných  základných  školách  Slovenskej  republiky
 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

Viac na nucem.sk

Základné informácie o testovaní T5-2016
23. november 2016 (streda)