Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Akcie, projekty - 2010/11

Tatry - geovedná exkurzia

 


GEOVEDNÁ EXKURZIA DO VYSOKÝCH TATIER

(20. – 25.6.2011, Štrbské Pleso, 8. A, 9. A)

           Cieľom terénnej exkurzie bolo nadobudnuté vedomosti získané počas školského roka prehĺbiť, nadobudnúť nové a overiť ich v praxi, v teréne. Naplánované aktivity a túry sme absolvovali. Svojim aktívnym prístupom žiaci spoluvytvárali program. Prispeli aj svojimi poznatkami, aktivitami, či vypĺňaním pracovných listov.

Čas sme venovali ochrane, ekológii, environmentálnej výchove ale i diskusii o budúcnosti tohto regiónu, čo je lákadlom a čo práve odstrašovateľom pre návštevníkov, turistov Tatier. Program, jednotlivé aktivity sme hodnotili, rozoberali priebežne a na konci pobytu zhrnuli, vyhodnotili. Počasie, prostredie, veľmi dobrý kolektív umocnil zážitky. Boli to účelne výchovnovzdelávacie, no v neposlednom rade i relaxačno-ozdravovačne strávené pozitívne dni.

Príloha: basne_VIII_A.pdf

Fotogaléria: http://zshlboka.edupage.org/photos/?photo=forms/15768&