Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Elena Uríčová Rozvrh
Riaditeľka školy
elena.uricova@zshlboka.sk
Foto Mária Ferenčičová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
maria.ferencicova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, M.A. Rozvrh
Školská psychologička
psycholog@zshlboka.sk
Foto Mgr. Igor Gosiorovský Rozvrh
Učiteľ/Vedúci PK /Koordinátor informatizácie
Triedny učiteľ: V. A
igor.gosiorovsky@zshlboka.sk
Foto Mgr. Emília Kubicová Rozvrh
Učiteľka/Vedúca PK
Triedna učiteľka: IX. A
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Vedie krúžok: Matematika hrou
emilia.kubicova@zshlboka.sk
Foto Ing. Renata Rabelová Rozvrh
Učiteľka/Vedúca PK
Triedna učiteľka: V. B
Vedie krúžok: Kreatívna nemčina
renata.rabelova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Tomáš Tatay Rozvrh
Učiteľ/Výchovný poradca
Vedie krúžok: Turistický krúžok
tomas.tatay@zshlboka.sk
Foto Mgr. Marcel Brenkus Rozvrh
Učiteľ
marcel.brenkus@zshlboka.sk
Foto Mgr. Dominika Čierna Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Turisticko - športový krúžok
dominika.cierna@zshlboka.sk
Foto Mgr. Katarína Fajnorová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
katarina.fajnorova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Judita Halásová Rozvrh
Vedúca vychovávateľka ŠKD
Zástupca v triede: I. A
judita.halasova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Ľuboslava Chrzan Passiová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
luboslava.passiova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Martina Kamenská Rozvrh
Učiteľka
martina.kamenska@zshlboka.sk
Foto RNDr. Petra Kořanová Rozvrh
Učiteľka
petra.koranova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Beata Krňanová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
Vedie krúžok: Hstorický krúžok
Vedie krúžok: Pravopisný krúžok
beata.krnanova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Daniela Krupová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Turisticko - športový krúžok
daniela.krupova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Denisa Kurusová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
denisa.kurusova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Jana Lubajová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia v NEJ
jana.lubajova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Eva Mašlarová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
Vedie krúžok: Pravopisný krúžok
eva.maslarova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Jana Mišuttová Učiteľka
jana.misuttova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Alena Pešinová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Angličtina hrou
Vedie krúžok: Englisch One - Angličtina inak
alena.pesinova@zshlboka.sk
Foto PaedDr. Slavomíra Prepilková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok - Reading Club
slavomira.prepilkova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Ivana Repová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
ivana.repova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Lucia Stašiková Rozvrh
Učiteľka
lucia.stasikova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Katarína Staudtová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
Vedie krúžok: Gitarový krúžok
katarina.staudtova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Viera Tancárová Rozvrh
Učiteľka
viera.tancarova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Alžbeta Walzelová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Bez kriedy
alzbeta.walzelova@zshlboka.sk
Foto Bc. Dominika Demőková Rozvrh
Asistentka učiteľa
dominika.demokova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Peter Ďurík Rozvrh
Asistent učiteľa
peter.durik@zshlboka.sk
Foto Kristína Halžová Rozvrh
Katechétka
kristinahalzova@gmail.com
Foto Mgr. Štefánia Lalíková Rozvrh
Katechétka
stefania.lalikova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Jozef Vaľko Rozvrh
Katechét
agape712@gmail.com
Foto Ľubica Byrtusová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV. A
lubica.byrtusova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Ivona Chlebcová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV. B
ivona.chlebcova@zshlboka.sk
Foto Anna Igondová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: II. A
anna.igondova@zshlboka.sk
Foto Iveta Magálová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: I. B
iveta.magalova@zshlboka.sk
Foto Dajana Mauritzová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: II. B
dajana.mauritzova@zshlboka.sk
Foto Ing. Eva Návojová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: III. A
Zástupca v triede: III. B
eva.navojova@zshlboka.sk
Foto Mgr. Jana Nemčeková Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV. C
jana.nemcekova@zshlboka.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018