Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou III. A
Bez kriedy
Čitateľský krúžok - Reading Club VI. A, VIII. A
Englisch One - Angličtina inak IV A
Gitarový krúžok
Hstorický krúžok VI. A
Konverzácia v NEJ
Kreatívna nemčina
Matematický krúžok
Matematika hrou
Pravopisný krúžok IX. A
Pravopisný krúžok VIII. A
Turisticko - športový krúžok I. A
Turisticko - športový krúžok I. B
Turistický krúžok

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018