Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou
Bez kriedy I. A
Gitarový krúžok
Historický krúžok
Foto
Kreatívna nemčina
Krúžok prvej pomoci
Foto
Matematický krúžok
Matematika plus IX. A
Foto Foto Foto Foto Foto
Pravopisný
Pravopisný krúžok
S3TKIDZ súkr.
Foto
Tanečný krúžok
Turistický krúžok
Turistico-športový krúžok

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018