Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Walzelová
Foto Foto Foto Foto Foto
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Chrzan Passiová
Foto Foto Foto Foto Foto
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Čierna
Foto Foto Foto Foto Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Repová
Foto Foto Foto Foto Foto
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Pešinová
Foto Foto Foto Foto Foto
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Katarína Staudtová
Foto Foto Foto Foto Foto
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Lucia Abrányiová
Foto Foto Foto Foto Foto
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Návojová
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Fajnorová
Foto Foto Foto Foto Foto
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Krupová
Foto Foto Foto Foto Foto
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slavomíra Prepilková
Foto Foto Foto Foto Foto
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata Krňanová
Foto Foto Foto Foto Foto
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mašlarová
Foto Foto Foto Foto Foto
VI. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Renata Rabelová
Foto Foto Foto Foto Foto
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Kurusová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Kubicová
Foto Foto Foto Foto Foto
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Gosiorovský
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2017