Zápis do 1. ročníka 2023/2024

   • Dôležité termíny

     • 02.03.2023
      • Podmienky prijatia dieťaťa do 1. ročníka.

       Podmienky prijatia dieťaťa do 1. ročníka.

       02.03.2023 - Zverejníme usmernenie k zápisu do 1. ročníka základnej školy.

     • 03.04.2023
      • Sprístupnená elektronická prihláška.

       Sprístupnená elektronická prihláška.

       03.04.2023- Sprístupníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy. 

     • 25.04.2023
      • Uzatvorenie elektronických prihlášok.

       Uzatvorenie elektronických prihlášok.

       Elektronickú prihlášku je možné podať do 25.4.2023 do 15:00.

     • 28.04.2023 a 29.04.2023
      • Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

       Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

       Povinný zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré mesto bude v nasledovných termínoch:

        

       v piatok 28. apríla 2023 v čase od 14.00 h do 18.00 h

       v sobotu 29. apríla 2023 v čase od 8.00 h do 12.00 h.

        

       Oznámenie starostky mestskej časti je v prílohe: Oznámenie o zápise