Plánované kurzy a akcie

    • Spolupráca s organizáciou Happy Kids


      ​​​​​​​KURZ PLÁVANIA

      V priebehu mája/júna. Tento termín ešte upresníme podľa konania Školy v prírode.