• Školské krúžky

    • Pre prihlásenie na krúžok, kontaktujte priamo vedúceho krúžkovej činnosti (priezvisko@zshlboka.sk).

     Nárok na 1 krúžok zadarmo má každý žiak, ktorý si uplatnil vzdelávací poukaz u triedneho učiteľa. V prípade, že si vyberiete viac krúžkov, platba je 32€ za celý školský rok (platba bude nahratá v edupage v mesiaci október). 

     Krúžková činnosť začína v pondelok 3. októbra 2022.

      

     názov:

     vedúci krúžku:

     deň

     čas

     miestnosť

     Turistický krúžok

     Čierna, Halásová

     sobota

     8:00 – 14:00

      

     Jolly Phonics

     2.A

     Pešinová Alena

     utorok

     13:30-15:00

     9.A

     Jolly Phonics

     2.B

     Prepilková Slavomíra

     utorok

     13:30- 15:00

     9.A

     Turisticko-športový krúžok

     Krupová,

     Belovová

     sobota

     8:00 – 14:00

      

     Čitateľský krúžok
     6. ročník

     Pasternáková

     štvrtok

     14:00 – 15:30

     6.A

     Reading Club

     5.ročník

     Prepilková

     štvrtok

     14:00 –15 :00

     9.A

     Krúžok nemeckého jazyka 3. ročník

     Freyerová Klára

     utorok

     14:00-15:30

     3.B

     Kreatívna nemčina

     4. ročník

     Renata Rabelová

     streda

     14:00 - 15:30

     Jazyková trieda NEJ

     Príprava na vyučovanie

     9. ročník

     Eva Popíková

     streda

     7:00-7:45

     9.A

     Konverzácia v nemčine

     7. ročník (pokročilí)

     Dominika Mihaľová

     streda

     14:00 - 14:45

     7.C

     Konverzácia v nemčine

     7. ročník (začiatočníci)

     Dominika Mihaľová

     streda

     13:00 - 13:45

     5.A

      

     Príprava na testovanie (čítanie s porozumením)

     5. ročník

     Mečiarová

     streda

     7:00-7:45

     5.A

     Dramatický

     Masárová

     piatok

     13:00 –14:00

     Spoločenská miestnosť

     Kreatívne hlavičky

     Cziráková

     utorok

     14:00 - 14:45

     jazyková učebňa

     Doučovanie a konverzácia v ANJ

     2. stupeň

     Štinčíková

     streda

     14:00 – 15:30

     7.C