Štrajk pedagogických zamestnancov Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rozvrh Školský klub detí Školská jedáleň Školský časopis
 

Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • ZŠ Hlboká
  Základná škola
  Hlboká cesta 4
  811 04 Bratislava
  e-mail (riaditeľstvo školy): elena.uricova@zshlboka.sk
 • Škola: 02/52498776; 0903436718
  fax: 02/52498776
  Školská jedáleň: 02/52498304

Viditeľnosť niektorých modulov

Moduly Žiaci a učitelia (Žiaci - Učitelia - Triedy - Štatistiky), Školský časopis, Predmety, Krúžky, Rozvrhy a Suplovanie sú viditeľné len po prihlásení.

Počasie

img

Návštevnosť

TOPlist

Pondelok 8. 2. 2016

Mapa

Odkazy
Vitajte na našej stránke!

Novinky

 • 8. 2. 2016

  Do galérie LVVK - Liptovský Ján boli pridané fotografie.

 • 5. 2. 2016

  Vážení rodičia,
  dovoľte, aby sme vás informovali o rozhodnutí štrajkujúcich pedagógov našej školy z 5. februára 2016.
  Po zvážení všetkých skutočností dnešným dňom dočasne prerušujeme štrajk, ale zostávame v štrajkovej pohotovosti. Dané rozhodnutie sme prijali  z úcty voči svojim žiakom a vám, vážení rodičia.
  Od pondelka, 8. februára 2016, bude vyučovanie prebiehať v plnom režime. 
  Napriek tomu, že do dnešného dňa neboli akceptované požiadavky, považujeme za čiastočný úspech to, že sa o problémoch v školstve začalo otvorene rozprávať a že sa táto téma stala celospoločenskou.
  V stredu, 10. februára 2016 o 17:00 h, sa plánuje DEMONŠTRÁCIA ZRPŠ - Zhromaždenie rodičov a priateľov školy na Námestí SNP v Bratislave. Svoju podporu môžete vyjadriť účasťou na nej.
  O všetkých skutočnostiach a zmenách, ktoré môžu nastať, vás budeme naďalej aktuálne informovať mailom, resp.  ich zverejníme na www.zshlboka.edupage.org.
  Dovoľte nám vysloviť veľké poďakovanie za množstvo podporných stanovísk, ktoré ste v uplynulých dňoch zasielali a prejavili odvahu sa k nám pripojiť. Vážime si vás.

 • Riaditeľstvo Základnej školy Hlboká cesta 4 oznamuje, že odo dňa 15. januára do 30. marca 2016 bude zriaďovateľ, mestská časť Bratislava - Staré Mesto realizovať opravu strechy školy.
  Žiadame všetkých, rodičov, starých rodičov, hostí, zamestnancov školy a hlavne žiakov, aby v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia rešpektovali zákazy pohybovať sa v pracovnom priestore remeselníkov, ktorý budeme priebežne vymedzovať!
  Na vstup a odchod z areálu školy žiadame používať len hlavnú bránu!!! (schody)

 • Vážení rodičia,

  my, štrajkujúci pedagogickí zamestnanci sa každodenne stretávame s Vašimi deťmi a snažíme sa pripravovať ich na plnohodnotný život. V týchto dňoch sa na Vás obraciame s prosbou o pochopenie a podporu našej snahy vstúpiť do štrajku  a aj takouto formou prispieť k riešeniu akútnych potrieb školstva:

 • Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis do prvého ročníka ZŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2016/17
  Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2016/2017 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Staré Mesto v piatok 29. apríla 2016 a v sobotu 30. apríla 2016.

Fotogaléria