Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rozvrh Školský klub detí Školský časopis Školská jedáleň
 

Navigácia

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • ZŠ Hlboká
  Základná škola
  Hlboká cesta 4
  811 04 Bratislava
  e-mail (riaditeľstvo školy): elena.uricova@zshlboka.sk
 • Škola: 02/52498776; 0903436718
  fax: 02/52498776
  Školská jedáleň: 02/52498304

Viditeľnosť niektorých modulov

Moduly Žiaci a učitelia (Žiaci - Učitelia - Triedy - Štatistiky), Školský časopis, Predmety, Krúžky, Rozvrhy a Suplovanie sú viditeľné len po prihlásení.

Počasie

img

Sobota 10. 10. 2015

Mapa

Odkazy
Vitajte na našej stránke!

Novinky

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne Vás pozývame na DOD, ktorý sa bude konať 26. októbra 2015, od 8:00 h do 12:00 h.
  Deň otvorených dverí je spojený s prijímaním našich prvákov do „stavu žiackeho a cechu školského“, ktoré začne o 8:15 hod

 • 12. novembra 2015 sa uskutoční testovanie žiakov 8. a 9. ročníka - KOMPARO.

  Žiaci 8. ročníka budú testovaní z predmetov MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP; priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9; žiaci 9. ročníka z predmetov: MAT, SJL; výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9. Viac na http://exam.sk/.

 • Školský psychológ

  Od 1.októbra 2015 poskytuje odbornú, poradenskú službu pri riešení problémov žiakov s vývinovými poruchami učenia a žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami nová školská psychologička

  Mgr. Silvia Majerčáková Albertová M.A.

  Žiakom, rodičom aj učiteľom poskytne poradenskú činnosť pri riešení problémov v učení – súvisiace s neprospievaním, nesústredením sa na vyučovaní, slabou motiváciou, problémov  v správaní – agresivita, šikanovanie a pod., problémov v krízových životných situáciách.

 • Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu bude realizované iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov.
  Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra.
  Viac info na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • V dňoch 11. - 13. novembra 2015 bude prebiehať 9. ročník informatickej súťaže iBobor:

  • streda 11. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),
  • štvrtok 12. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni(5. až 7. ročník ZŠ),
  • piatok 13. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci (3. a 4. ročník ZŠ).

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v ntenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 • JESENNÝ MATBOJ 2015

  Bratislavský JESENNÝ MATBOJ 2015 pre žiakov piatych až ôsmych ročníkov bratislavských sa uskutoční 6. novembra 2015 v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Bratislave, v Mlynskej doline.

  Matboj, celým názvom Jesenný Matboj Pikomatu a Riešok, je regionálna matematická súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťaž prebieha prezenčnou formou počas jedného dopoludnia. Úlohou družstiev je získať čo najlepšie hodnotenie v organizovanej hre, pričom postup v tejto hre závisí jednak od strategických a logických schopností, ale aj od počtu vyriešených príkladov, za ktoré získava družstvo ťahy v tejto hre. Vyhrať teda môže aj družstvo, ktoré nevyrátalo najväčší počet príkladov, ak sa mu podarí spraviť lepšie ťahy a rozhodnutia v hre.

 • 8. 10. 2015

  Do galérie Beh Terryho Foxa boli pridané fotografie.

Kalendár

Fotogaléria